Pou jwenn yon batman kè sou aspirasyon kominotè ak defi, yo bati pi fon relasyon ak rezo a tout tan-ap grandi, ak pataje Sur ak leson yo te aprann nan iterations sot pase yo nan de baz èd di pwojè èd imanitè, nou angaje nan yon vwayaj fòmasyon vil 30 nan Prentan 2018, Lè sa a, yon swivi vèsyon kòt lwès la nan Otòn lan. Gid sa a kase koule pòsyon entèaktif atelye a. Nou espere ke modèl sa a pou fasilitatè yo ka ankouraje plis konvèsasyon lokal sou pwogram siviv èd mityèl.

Nou ap super eksite fè sa a lib disponib. Tanpri bay remak via fòm kontak nou an, epi tanpri pataje! Se pou nou vire kouran an kont kapitalis dezas.

Avek lanmou,
Gwoup Travay Fòmasyon sou Sekou Dwòg Mutual


Resous espesifik Coronavirus

SWEN KOLEKTIF se pi bon WEAPON KONT COVID-19
Lè Chak Kominote Èske Zewo Ground: Rale Chak Lòt Atravè Yon Zin Pandemik
Pratik Sekirite pou Manje Èd Mutual ak Distribisyon Pwovizyon pou Pandan pandemi Coronavirus la
Pratik Sekirite pou Manje Èd Mityèl ak Distribisyon Pwovizyon pou Pandan Pandemis la Coronavirus (zine fòma)
Lwe grèv Resous Pack pou 2020 Pandemik
Brikoleur estasyon lave men
Brikoleur Station Ijans menwashing (zine fòma)
Itil Mutual-Aid Pwojè an Repons COVID-19: Eksperyans soti nan Volontè Chinwa
Guild National Lawyer: Konnen Dwa ou pandan COVID-19 (Coronavirus)
Pratik Sekirite Pou Apwiye Mouvman ak Distribisyon manje ak resous pandan pandemi a nan Coronavirus
Pratik Sekirite Pou Apwovizyone ak Distribisyon nan Alimantasyon yo ak rdours Pandan Pandemi a nan Coronavirus (zine fòma)

Repons pou Dezas

Yon fenèt ki tap sipòte Open
Yon Fenèt ki Pwopoze Louvri Nimewo 2: Leson Aprann Afterganize Apre Siklòn Harvey
Yon Lèt Lanmou nan lavni an
Mutual Fire Brigade
Ladrès Sekou Debaz
Chòk ak Atizay terapetik: Enfòmasyon pou Timoun, Fanmi ak Volontè
Tranzisyon se inevitab; Jistis se pa: yon chapant kritik pou jis Recovery
Rete pi wo a Dlo: Migrasyon Global nan figi kriz klima a
Sekou pou Katastwòf Èd: Navigasyon Chòk
Gid Sitwayen pou preparasyon klima nan ekstrèm dezè nan sidwès la
Rete: Enstriksyon pou otonomi
Solidarite pou siviv: yon ilistrasyon grafik
Rezilyans Nou Vle a - Yon Gid pou Fè Espas Kominotè ou nan yon Mwaye pou Rezistans ak Èd Mityèl
Lè nou te remèt Gatorade nou danse nan lari a: yon sivivan an siviv gid
Prizonye nan Dezas: eritaj abi, eksplwatasyon ak danje nan prizonye nan dezas
Kad Yon Moun pou Repons pou Katastwòf: Re-ekri règ yo nan Recovery apre dezas Klima
Lè Chak Kominote Èske Zewo Ground: Rale Chak Lòt Atravè Yon Zin Pandemik
Pratik Sekirite pou Manje Èd Mutual ak Distribisyon Pwovizyon pou Pandan pandemi Coronavirus la
Pratik Sekirite pou Manje Èd Mityèl ak Distribisyon Pwovizyon pou Pandan Pandemis la Coronavirus (zine fòma)
Pratik Sekirite Pou Apwiye Mouvman ak Distribisyon manje ak resous pandan pandemi a nan Coronavirus
Pratik Sekirite Pou Apwovizyone ak Distribisyon nan Alimantasyon yo ak rdours Pandan Pandemi a nan Coronavirus (zine fòma)
Leson yo aprann (bouyon)

Liy Dirèk pou Enfimite pou Katastwòf

Liy dirèk pou Patenarya pou Estrateji Dezas Enklizif bay enfòmasyon, referans, konsèy, asistans teknik ak resous pou moun ki gen andikap, fanmi yo, alye, òganizasyon ki ede moun ki gen andikap sou katastwòf ak lòt moun k ap chèche asistans ak bezwen imedya ak ki gen rapò ak dezas.

Liy Dirèk pou Katastwòf la toujou disponib pou apèl konsomasyon, 24 èdtan nan yon jounen, XNUMS jou pa semèn, 7 jou nan yon ane nan (800) 626-4959 ak [Email pwoteje] Yo pral gen ekip konesans yo reponn a apèl ou pi vit ke posib, souvan imedyatman, ak gen entansyon reponn a tout moun kap rele nan èdtan 24.

Sekirite ak brikoleur Netwayaj

Reparasyon inondasyon lakay ou
EPA Inondasyon Netwayaj Ti liv
Brikoleur Field Gid Pou Netwaye-a nan Inondasyon Kay
Avi Sekirite Pou Volontè Ki Pa Kalifye Oswa Nontrade
House Gutting Manual

Gid Sekirite Muckout yo
Pwodwi chimik toksik ak rete an sekirite
Netwayaj Mwazi ak Prevansyon
Netwayaj Mwazi ak Prevansyon (Panyòl)
Black Mould Flyer

Byennèt / Swen Kominotè

Yon Gid Aktivis pou Debaz Premye Swen
Konsèy kamarad epi koute aktif
Altènativ pou EMS
Rekou kay pou Malad Komen yo
Vwayaje kanmarad

Enfòmasyon sou chalè ak maladi ki gen rapò ak
Hypothermia
Reponn estrès ensidan kritik
Klas Batay ak Zin Sante Mantal
Foli ak Opresyon Gid la
Yon apèl pou prefiguratif Sipò Sante Mantal ak swen kominal pou Orgs radikal

Pwogram Asistans pou Preskripsyon Ijans

Pwogram Asistans pou Preskripsyon pou Ijans, oswa EPAP, te kreye pou ede moun ki nan yon dezas
ki pa gen asirans sante pou yo gen aksè a: medikaman sou preskripsyon, ekipman medikal, founiti medikal, ak vaksinasyon. Liy Dirèk: 1-855-793-7470.

Chòk ak kòlè

Sekou pou Katastwòf Èd: Navigasyon Chòk
Trauma_Overview
Evite Burnout
Konprann ak jere estrès twomatik
Konprann epi adrese chòk endirèk
Baz ak santre pou aktivis yo

K ap monte san boule deyò
Aktis dirab ak Evite Burnout
Sikolojik Premye Swen
Aktivis chòk ak Recovery
Chòk ak Atizay terapetik: Enfòmasyon pou Timoun, Fanmi ak Volontè
Kominote a chòk Toolkit
Fè fas a With_Climate_Change_Dressress

Asistans pou Katastwòf

Liy asistans pou detrès Dezas, 1-800-985-5990, se yon liy dirèk nasyonal 24 / 7, 365-day-a-year dedye a bay konsèy kriz imedya pou moun ki gen emosyonèl detrès ki gen rapò ak nenpòt ki natirèl oswa moun-ki te koze dezas. Sèvis sipò kriz gratis, plizyè lang, ak konfidansyèl disponib pou tout moun ki abite nan Etazini ak nan teritwa li yo. Estrès, enkyetid, ak lòt sentòm tankou depresyon se reyaksyon komen apre yon dezas.

Rele 1-800-985-5990 oswa tèks TalkWithUs 66746 konekte ak yon konseye ki resevwa fòmasyon kriz.

Legal / Sekirite Sosyal

Kilti sekirite - Yon Manyèl pou aktivis yo
Ruckus Sekirite Sosyal Kilti pou aktivis
Konnen Dwa w yo: Imigrasyon ak Sekou pou Katastwòf

Konsèy sou Relasyon Islamik Ameriken Konnen Gid Dwa ou yo
Guild Avoka Nasyonal Konnen Dwa Gid ou
Poukisa Misogynists Fè Informes Great

Liy legal pou Dezas

Èd legal nan North Carolina: 1 866 219 5262
Sekou pou Katastwòf Sèvis Legal Florid yo: 888 780 0443
Eta State of Texas Disaster Hotline: 800 504 7030
Sèvis Legal nan Katastwòf Kalifòni
Pou plis Liy Dirèk pou Dezas Èd ale nan: Asosyasyon Bar Ameriken an

Anti Opresyon

Konplike pa alye yo
Poukisa Misogynists Fè Informes Great
Ki moun ki Oakland: Anti-Opresyon Aktivis, Politik yo nan Sekirite Sosyal, ak Eta ko-optasyon
Anti-opresyon Reader
Avèk Alye Tankou sa yo
Defi kapitalis ak patriyarka
Konférans Klasifikasyon
Contextualizing Katrina ak konfwonte Rasis
Gid Pou ou ka vin yon Ally Bonjan Blan
Simonte diskriminasyon
Modèl nan patriyarka souvan Obsève nan Sosyal Mouvman Jistis
Lekti sou rasis ak rezistans pou aktivis Solidarite
Dis bagay pou sonje - Estrateji anti-rasis pou radikal elèv blan
Revolisyon an kòmanse nan kay - konfwonte abi patnè nan Kominote radikal
Nan direksyon pou yon Pèspektiv sou unlearning rasis

Kwizin ak manyen manje

Sekirite alimantè Premye Manyèl la

Edikasyon Popilè ak Aksyon Dirèk

Ou gen Ladrès: Evalye ki konpetans ou ka pote nan òganizasyon radikal
Soti nan bank yo ak tank kowoperasyon ak pran swen
Manyèl pou Kanpay san vyolans
Manyèl pou Aksyon Dirèk
Gwoup Affinity

Gwoup Affinity NAN
Sou konfli estratejik san vyolans

Patisipe nan Aksyon Dirèk-Yon Gid Pou Moun trans
Planifye yon aksyon
K ap monte chanjman klima edikasyon popilè
Ruckus Aksyon Planifikasyon Manyèl

Ruckus Aksyon Gid Estrateji
Ruckus Scouting Manual For Activists
Kesyon Vizyon Chanjman Sosyal
Kourikoulòm Nwayo - Yon Gid Pou Batay Efikas San Vyolans
Kisa nou vle di pa Èd mityèl?
Metodo de travay ak òganizasyon popilè
Manyèl Planifikasyon Pou acionesganizasyon sosyal

Dlo, sanitasyon ak ijyèn

Brikoleur estasyon lave men
Brikoleur Station Ijans menwashing (zine fòma)
Pa gen plis lanmò - Compost gid itilizatè twalèt
Dlo Dezenfekte (Panyòl) - Saneamiento del agua (español)

Epitou pou menm plis resous, tcheke deyò sa a Mutual Aid Toolbox de Big Brig Brigade ak sa yo Kijan Pou gid soti nan shareable.