Gen anpil fason pou sipòte mouvman de baz yo, sekou nan dezas libere, e gen anpil kominote ki gen kriz egzat ant dezas klima yo ak COVID19. Anplis de sa, dezas souvan pran ane a refè soti nan ak kominote yo ak gwoup lokal òganize rekiperasyon eksperyans kontinyèl bezwen finansye ak materyèl pou katastwòf ke medya prensipal konsidere nouvèl fin vye granmoun.

Anba la a se kèk fason ou kapab sipòte finansyèman efò kritik kontinyèl sa yo:

SIPTE TRAVAY KLAS LAJ KA REYISI AYITI

Sekou pou Katastwòf Èd Mityèl se yon anba-up, moun ki mache ak pil, tout rezo volontè sipòte kominote ki afekte, sitou sa ki pi marginalize, pandan kriz yo. Sekou pou Dezas Èd Mityèl aji san biwokrasi oswa kasèt wouj ak apwòch fleksib nou an kapab fè chak detire dola pou fè enpak ki pi pozitif nan reponn a bezwen pwòp tèt ou-detèmine nan sivivan dezas. Prensip la nan "solidarite, pa charite" vle di ke aksyon yo baze sou bezwen yo deklare nan moun yo tèt yo, k ap travay ansanm olye ke administre soti nan pi wo a. Tanpri konsidere bay san gad dèyè yo nan lòd yo pote sekou pou dezas efikas ki baze sou prensip solidarite, èd mityèl, ak aksyon dirèk otonòm nan menm plis kominote ki afekte nan dezas la. Men kèk fason pou sipòte travay nou an:

  • Donate to Mutual Aid Relief Disaster isit la kenbe travay nou pral ak yon tan yon sèl oswa chak mwa don renouvlab, mache ak sekirite nan Wepay. Oswa bay nan Venmo (@MutualAidDisasterRelief) oswa PayPal ([imèl pwoteje]).
  • Ede nou devlope enfrastrikti Sekou Dwòg Pityè pou repons pa nou bay Kanpay Envestisman pou Sekou pou Dwòg Mutual Aid Se konsa, ansanm, nou ka kontinye bati pouvwa pandan y ap limyè yo yo soti nan tè a leve, epi yo ofri menm plis nan kominote ki gen difikilte pou yon rekiperasyon jis. Sa ap ede nou jwenn yon machin, yon trelè solè, yon anbilans, oswa lòt bagay ki nan nati sa a. 
  • Achte ekipman pwoteksyon pèsonèl ak lòt founiti ke sekouris ak sivivan yo bezwen dirèkteman atravè nou an Louisiana Amazon Wishlist, oswa nou Florid Amazon Wishlist
  • Nou menm tou nou gen yon Puerto Rico Rekonstwi Kanpay pou devlopman otonòm ak dirab enfrastrikti nan fòm nan sistèm pou pirifye dlo ak ranje solè fotovoltaik pou Puerto Rico.
  • Pou bay efò èd mityèl nou yo reponn a inondasyon nan Michigan, klike isit la.
  • Yon lòt opsyon don se yon don nan kontinyèl nou an fundraiser pou asistans chofaj pandan sezon ivè yo pou fanmi Lakota sou Pine Ridge Reservation la.
  • Avèk anpil opòtinite sou entènèt pou adrese bezwen moun yo imedyatman epi dirèkteman, nou ankouraje moun ki gen aksè a richès sipòte coronavirus afekte moun dirèkteman si kapab. (Gade anba a). Men, si ou pa kapab pou kèlkeswa rezon, nou kolekte lajan isit la sipòte repons rezo a Coronavirus. Lajan ki soti nan ranmase lajan sa a yo te itilize pou achte ekipman esansyèl, ak sipòte efò èd COVID19 lokal yo ak òganizatè yo menm jan yo ede kominote ak popilasyon ki pi vilnerab yo. Nou menm tou nou te kòmanse yon mask ranmase lajan espesyalman ranmase donasyon yo achte lòd esansyèl nan mask ak sipòte gwoup homemaking mask distribye nan rezo a nan gwoup èd mityèl bay swen liy lan nan kominote yo.
  • Enterese nan fè yon machin oswa yon don byen imobilye, oswa kite nou nan testaman ou a? Tcheke nou an Eritaj nan Solidarite: Planifye Gid Bay oswa imèl nou nan [imèl pwoteje] epi fè nou konnen sa ou gen nan tèt ou e nou ka eksplore li pi lwen ansanm!

Gen kèk lajan kript tap mete alantou? Ou ka bay li isit la:

Bay kriptografik atravè Endaoment

YON KI JAN POU RANPLI ALE ENFMASYON OFISYÈL AK ENFMASYON SÈVIS FINANSYÈL YO KI JAN POU JWENN DIVISYON SÈVIS KONSOMATÈ POU VOYE TOLL-FREE KI SOTI NAN 1-800-HELP-FLA (435-7352), OSWA (850) 410 3800. Soti nan FLORIDA, OSWA nan sit wèb Depatman an nan WWW.800HELPFLA.COM nimewo enskripsyon CH49304. ENSKRIPSYON PA ENPLIYE ENDORSEMENT, APROBASYON, OUBYEN REKATIONMANDASYON pa eta a, ni li enplike ankenn ankenn sipò nou, apwobasyon oswa rekòmandasyon nan eta a ak enstitisyon li yo nan Vyolans, COERCION, ak pouvwa iyèrizik.

SIPINGTE MOUN ENPAKE DIRèkteman

Nou ankouraje tout moun pran inisyativ epi reponn a bezwen moun yo dirèkteman. Pafwa moun ki afekte nan katastwòf yo bezwen èd ak gwo depans, tankou peye bòdwo medikal, depans pou fineray, jwenn yon nouvo kay, kenbe ak lwaye oswa sèvis piblik, oswa sikonstans difisil menm jan an, epi yo ka benefisye de yon koneksyon plis pèsonèl. Èd mityèl se tout sou relasyon! Si ou ka konekte ak yon moun dirèkteman, sa pi bon. Si ou bezwen èd ak pwosesis sa a, nou ka konekte ou. Èske w ap pwomèt yon sèten kantite lajan pou sipò dirèk, epi w ap konekte dirèkteman ak yon moun oswa yon fanmi ki afekte yo pou w ka sove yo nan yon moman kriz? Si wi, mèsi anpil! Tanpri reponn a bezwen moun ki afekte dirèkteman si ou kapab. Si pou kèk rezon ou pa kapab, ou byen akeyi ranpli fòm sa a epi nou ka eseye konekte ou ak moun ki te rive jwenn kalite sipò sa a.

Gen yon ekosistèm kap grandi nan efò moun pote nan èd sekou ak repons èd mityèl nan kriz. Nou konsidere moun sa yo fanmi pwolonje nou an epi nou ankouraje w pou bay jenezman sipò efò sa yo pou preparasyon pou dezas ak sekou ki gen rasin nan jistis, relasyon lokal yo, ak solidarite. 

Efò ki bezwen sipò IMEDYA

Pòtoriko

Travay pou yon rekiperasyon jis kontinye nan Pòtoriko ki fèk frape ak yon lòt siklòn, Siklòn Fiona, senkan apre siklòn Maria. Konsidere sipòte fanmi pwolonje nou an centros de apoyo mutuo nan tout zile a.

Jackson, MS

Jackson, Mississippi ap fè eksperyans yon kriz enfrastrikti dlo. Tanpri sipòte zanmi nou yo nan Koperasyon Jackson nan avanse solisyon enfrastrikti dlo ki anrasinen nan kominote a.

Siklòn Ida

Louisiana te fè eksperyans yon siklòn devastatè Kategori 4 sou 16yèm anivèsè Siklòn Katrina. Men kèk nan efò èd fanmi mityèl pwolonje nou ke nou ankouraje w sipòte:

Tranbleman Tè an Ayiti

Ayiti yon lòt fwa ankò fè eksperyans tranblemanntè devastatè. Dènye fwa sa te rive an 2010, gwo òganizasyon charitab ameriken ak entènasyonal te resevwa anpil lajan, men yo te montre anpil ti bagay pou li sou tè a an Ayiti. Olye ke w bay yon don bay Lakwa Wouj, òganizasyon menm jan an, oswa menm sekou pou katastwòf pou èd sa yo, nou ankouraje w fè don bay òganizasyon ayisyen yo dirèkteman:

Dife nan Nòdwès Pasifik la

Nòdwès la regilyèman fè eksperyans dife devaste. Konsidere bay zanmi ak patnè nou yo isit la:

SIPTE COVID19 REPONS  

Pandan kriz kowonaviris la, te gen yon bèl flè gwoup èd mityèl lokal yo. Klike la a pou w wè anyè swen kolektif nou an.

-

Mèsi anpil pou sipò kontinyèl ou ak solidarite pou desantralize, libere repons dezas!