Gen anpil fason pou sipòte mouvman de baz yo, sekou nan dezas libere, e gen anpil kominote ki gen kriz egzat ant dezas klima yo ak COVID19. Anplis de sa, dezas souvan pran ane a refè soti nan ak kominote yo ak gwoup lokal òganize rekiperasyon eksperyans kontinyèl bezwen finansye ak materyèl pou katastwòf ke medya prensipal konsidere nouvèl fin vye granmoun.

Anba la a se kèk fason ou kapab sipòte finansyèman efò kritik kontinyèl sa yo:

SIPTE TRAVAY KLAS LAJ KA REYISI AYITI

Sekou Dwòg Èd Mityèl se yon rezo volontè ki sipòte kominote ki afekte yo, sitou sa ki pi eskli yo, pandan kriz yo. Sekou Dwòg pou Èd Mityèl aji san biwokrasi oswa san tep wouj epi apwòch fleksib nou an kapab fè chak dola detire pou fè enpak ki pi pozitif nan reponn a bezwen endepandan de moun ki chape nan dezas. Prensip la nan "solidarite, pa charite" vle di ke aksyon yo baze sou bezwen yo deklare nan moun yo tèt yo, k ap travay kooperativman olye administre soti nan pi wo a. Tanpri konsidere bay don jenere pou pote sekou dezas ki efikas ki baze sou prensip solidarite, èd mityèl, ak aksyon dirèk otonòm pou menm plis kominote ki afekte nan dezas la. Men kèk fason pou sipòte travay nou:

 • Donate to Mutual Aid Relief Disaster isit la kenbe travay nou pral ak yon tan yon sèl oswa chak mwa don renouvlab, mache ak sekirite nan Wepay. Oswa bay nan Venmo (@MutualAidDisasterRelief) oswa PayPal ([Email pwoteje]).
 • Ede nou devlope enfrastrikti Sekou Dwòg Pityè pou repons pa nou bay Kanpay Envestisman pou Sekou pou Dwòg Mutual Aid Se konsa, ansanm, nou ka kontinye bati pouvwa pandan y ap limyè yo yo soti nan tè a leve, epi yo ofri menm plis nan kominote ki gen difikilte pou yon rekiperasyon jis. Sa ap ede nou jwenn yon machin, yon trelè solè, yon anbilans, oswa lòt bagay ki nan nati sa a.
 • Achte ekipman pwoteksyon pèsonèl ak lòt founiti ki nesesè pa sekouris dirèkteman atravè nou an Amazon Wishlist.
 • Enterese nan fè yon gwo don, yon veyikil donasyon, oswa pou kite nou nan volonte ou? Imèl nou nan [Email pwoteje] epi fè nou konnen sa ou gen nan tèt ou e nou ka eksplore li pi lwen ansanm!

YON KI JAN POU RANPLI ALE ENFMASYON OFISYÈL AK ENFMASYON SÈVIS FINANSYÈL YO KI JAN POU JWENN DIVISYON SÈVIS KONSOMATÈ POU VOYE TOLL-FREE KI SOTI NAN 1-800-HELP-FLA (435-7352), OSWA (850) 410 3800. Soti nan FLORIDA, OSWA nan sit wèb Depatman an nan WWW.800HELPFLA.COM nimewo enskripsyon CH49304. ENSKRIPSYON PA ENPLIYE ENDORSEMENT, APROBASYON, OUBYEN REKATIONMANDASYON pa eta a, ni li enplike ankenn ankenn sipò nou, apwobasyon oswa rekòmandasyon nan eta a ak enstitisyon li yo nan Vyolans, COERCION, ak pouvwa iyèrizik.

Gen yon ekosistèm kap grandi nan efò moun pote nan èd sekou ak repons èd mityèl nan kriz. Nou konsidere moun sa yo fanmi pwolonje nou an epi nou ankouraje w pou bay jenezman sipò efò sa yo pou preparasyon pou dezas ak sekou ki gen rasin nan jistis, relasyon lokal yo, ak solidarite.

Efò ki bezwen sipò IMEDYA

19 Me Inondasyon nan Michigan

Inondasyon toupatou nan ak toupatou nan Midland, Michigan te fòse plis pase 10,000 moun yo evakye. Konfli avèk pandemik Coronavirus, abri evakye yo ak pwochen travay netwayaj la pral yon defi espesyalman difisil. Asire ke moun yo bay sanitasyon ak founiti netwayaj kòm byen ke bon PPE pwoteje yo kont tou de danje yo nan netwaye travay kòm byen ke Coronavirus se esansyèl.

Inisyativ Kominotè aktif ki baze nan Saginaw ki te òganize yon repons mityèl ki baze sou èd COVID19 epi li se kounye a kolekte epi distribye èd nan tout zòn ki afekte yo. Nou reyèlman vle monte travay yo epi montre solidarite avèk yo. Ou ka bay nan:

 • PayPal: https://www.paypal.com/pools/c/8ooSaM7782
 • CashApp: $ SistersUnited2016
 • Pa lapòs: Sè United CCR LLC
  PO Box 464
  Carrolton MI 48724

SIPTE COVID19 REPONS

Avèk anpil opòtinite sou entènèt pou adrese bezwen moun yo imedyatman epi dirèkteman, nou ankouraje moun ki gen aksè a richès sipòte coronavirus afekte moun dirèkteman si kapab. Men, si ou pa kapab pou kèlkeswa rezon, nou kolekte lajan isit la sipòte repons rezo a Coronavirus. Lajan ki soti nan ranmase lajan sa a yo te itilize pou achte ekipman esansyèl, ak sipòte efò èd COVID19 lokal yo ak òganizatè yo menm jan yo ede kominote ak popilasyon ki pi vilnerab yo. Nou menm tou nou te kòmanse yon mask ranmase lajan espesyalman ranmase donasyon yo achte lòd esansyèl nan mask ak sipòte gwoup homemaking mask distribye nan rezo a nan gwoup èd mityèl bay swen liy lan nan kominote yo.

Pandan kriz la Coronavirus, te gen yon eksplozyon nan gwoup èd mityèl. Klike sou youn nan lyen sa yo si ou ka satisfè bezwen moun yo dirèkteman:

Nou ankouraje w tou pou konsidere pou bay donasyon ak pataje aktivite pou ranmase lajan mityèl pou sipòte bèl, enspire, otonòm, ak pwòp tèt ou-òganize COVID-19 pwojè èd mityèl:

L ONT efò anplis pou sipòte

Nou ta renmen mete aksan sou efò sekou ak rekiperasyon sa yo ki bezwen sipò kontinyèl:

Pòtoriko

Li te plis pase de ane depi Siklòn Irma ak Maria frape Puerto Rico, men travay la pou yon rekiperasyon jis kontinye ak tranblemanntè deranje kapasite zile a refè ankò.

Pine Ridge Reservation Asistans Chofaj

Nou gen yon kontinyèl fundraiser pou asistans chofaj pandan sezon ivè yo pou fanmi Lakota sou Pine Ridge Reservation la.

Nashville Tornados

Tònad mòtèl frape Nashville ak zòn ki antoure yo. Isit la se kèk gwoup de baz ap travay etonan ki ede ak efò sekou:

Inondasyon Kentucky lès yo

Pou efò sekou inondasyon Kentucky lès, konsidere sipòte zanmi nou yo ak patnè: EKY & SWVA Sekou Inondasyon - Sou Venmo @ mutualaideky ak sou Paypal @ [Email pwoteje]

2019 Ostrali dife

Kap chèche jan yo sipòte moun ki ap reponn a dife yo nan Ostrali, tcheke deyò Goongerah siviv.

West Coast Fires

Dife sovaj te koze regilyèman destriksyon sou kòt lwès Etazini an tou. Ak pèt pouvwa PG&E se yon dezas nan tèt yo. Konsidere sipòte jan sa yo angaje nan moun ki mache ak repons ak efò rekiperasyon:

Tanpèt Twopikal Imelda

Tanpèt Twopikal Imelda te lakòz gwo inondasyon nan lès Texas, nan anpil nan menm kote ke siklòn Harvey te inonde jis de ane de sa. Men kèk efò repons yo ki aliyen ak Sekou Dwòg Èd Mutual oswa otonòm, solidarite efò ki baze sou nan zòn nan lajman:

-

Mèsi anpil pou sipò kontinyèl ou ak solidarite pou desantralize, libere repons dezas!