Gen anpil fason pou sipòte mouvman de baz yo, sekou nan dezas libere, e gen anpil kominote ki gen kriz egzat ant dezas klima yo ak COVID19. Anplis de sa, dezas souvan pran ane a refè soti nan ak kominote yo ak gwoup lokal òganize rekiperasyon eksperyans kontinyèl bezwen finansye ak materyèl pou katastwòf ke medya prensipal konsidere nouvèl fin vye granmoun.

Anba la a se kèk fason ou kapab sipòte finansyèman efò kritik kontinyèl sa yo:

SIPTE TRAVAY KLAS LAJ KA REYISI AYITI

Sekou pou Katastwòf Èd Mityèl se yon anba-up, moun ki mache ak pil, tout rezo volontè sipòte kominote ki afekte, sitou sa ki pi marginalize, pandan kriz yo. Sekou pou Dezas Èd Mityèl aji san biwokrasi oswa kasèt wouj ak apwòch fleksib nou an kapab fè chak detire dola pou fè enpak ki pi pozitif nan reponn a bezwen pwòp tèt ou-detèmine nan sivivan dezas. Prensip la nan "solidarite, pa charite" vle di ke aksyon yo baze sou bezwen yo deklare nan moun yo tèt yo, k ap travay ansanm olye ke administre soti nan pi wo a. Tanpri konsidere bay san gad dèyè yo nan lòd yo pote sekou pou dezas efikas ki baze sou prensip solidarite, èd mityèl, ak aksyon dirèk otonòm nan menm plis kominote ki afekte nan dezas la. Men kèk fason pou sipòte travay nou an:

 • Donate to Mutual Aid Relief Disaster isit la kenbe travay nou pral ak yon tan yon sèl oswa chak mwa don renouvlab, mache ak sekirite nan Wepay. Oswa bay nan Venmo (@MutualAidDisasterRelief) oswa PayPal ([imèl pwoteje]).
 • Ede nou devlope enfrastrikti Sekou Dwòg Pityè pou repons pa nou bay Kanpay Envestisman pou Sekou pou Dwòg Mutual Aid Se konsa, ansanm, nou ka kontinye bati pouvwa pandan y ap limyè yo yo soti nan tè a leve, epi yo ofri menm plis nan kominote ki gen difikilte pou yon rekiperasyon jis. Sa ap ede nou jwenn yon machin, yon trelè solè, yon anbilans, oswa lòt bagay ki nan nati sa a. 
 • Achte ekipman pwoteksyon pèsonèl ak lòt founiti ke sekouris ak sivivan yo bezwen dirèkteman atravè nou an Louisiana Amazon Wishlist, oswa nou Florid Amazon Wishlist
 • Nou menm tou nou gen yon Puerto Rico Rekonstwi Kanpay pou devlopman otonòm ak dirab enfrastrikti nan fòm nan sistèm pou pirifye dlo ak ranje solè fotovoltaik pou Puerto Rico.
 • Pou bay efò èd mityèl nou yo reponn a inondasyon nan Michigan, klike isit la.
 • Yon lòt opsyon don se yon don nan kontinyèl nou an fundraiser pou asistans chofaj pandan sezon ivè yo pou fanmi Lakota sou Pine Ridge Reservation la.
 • Avèk anpil opòtinite sou entènèt pou adrese bezwen moun yo imedyatman epi dirèkteman, nou ankouraje moun ki gen aksè a richès sipòte coronavirus afekte moun dirèkteman si kapab. (Gade anba a). Men, si ou pa kapab pou kèlkeswa rezon, nou kolekte lajan isit la sipòte repons rezo a Coronavirus. Lajan ki soti nan ranmase lajan sa a yo te itilize pou achte ekipman esansyèl, ak sipòte efò èd COVID19 lokal yo ak òganizatè yo menm jan yo ede kominote ak popilasyon ki pi vilnerab yo. Nou menm tou nou te kòmanse yon mask ranmase lajan espesyalman ranmase donasyon yo achte lòd esansyèl nan mask ak sipòte gwoup homemaking mask distribye nan rezo a nan gwoup èd mityèl bay swen liy lan nan kominote yo.
 • Enterese nan fè yon machin oswa yon don byen imobilye, oswa kite nou nan testaman ou a? Tcheke nou an Eritaj nan Solidarite: Planifye Gid Bay oswa imèl nou nan [imèl pwoteje] epi fè nou konnen sa ou gen nan tèt ou e nou ka eksplore li pi lwen ansanm!

YON KI JAN POU RANPLI ALE ENFMASYON OFISYÈL AK ENFMASYON SÈVIS FINANSYÈL YO KI JAN POU JWENN DIVISYON SÈVIS KONSOMATÈ POU VOYE TOLL-FREE KI SOTI NAN 1-800-HELP-FLA (435-7352), OSWA (850) 410 3800. Soti nan FLORIDA, OSWA nan sit wèb Depatman an nan WWW.800HELPFLA.COM nimewo enskripsyon CH49304. ENSKRIPSYON PA ENPLIYE ENDORSEMENT, APROBASYON, OUBYEN REKATIONMANDASYON pa eta a, ni li enplike ankenn ankenn sipò nou, apwobasyon oswa rekòmandasyon nan eta a ak enstitisyon li yo nan Vyolans, COERCION, ak pouvwa iyèrizik.

SIPINGTE MOUN ENPAKE DIRèkteman

Nou ankouraje tout moun pran inisyativ epi reponn a bezwen moun yo dirèkteman. Pafwa moun ki afekte nan katastwòf yo bezwen èd avèk gwo depans, tankou peye bòdwo medikal, depans fineray, jwenn yon nouvo kay, kenbe moute ak lwaye oswa sèvis piblik, oswa menm sikonstans difisil, e yo ka benefisye de yon koneksyon plis pèsonèl. Èd mityèl se tout sou relasyon! Si ou ka konekte ak yon moun dirèkteman ki pi preferab. Si ou bezwen èd ak pwosesis sa a, nou ka konekte ou. Èske ou desann nan angajman yon sèten kantite lajan pou sipò dirèk, epi yo dwe konekte dirèkteman ak yon moun ki afekte oswa fanmi yo dwe yon liy devi pou yo nan yon tan nan kriz? Si wi, mèsi anpil! Tanpri ranpli fòm sa a epi nou pral konekte ou ak moun ki te rive jwenn soti pou sa a kalite sipò.

Gen yon ekosistèm kap grandi nan efò moun pote nan èd sekou ak repons èd mityèl nan kriz. Nou konsidere moun sa yo fanmi pwolonje nou an epi nou ankouraje w pou bay jenezman sipò efò sa yo pou preparasyon pou dezas ak sekou ki gen rasin nan jistis, relasyon lokal yo, ak solidarite. 

Efò ki bezwen sipò IMEDYA

Siklòn Ida

Louisiana te fè eksperyans yon siklòn devastatè Kategori 4 sou 16yèm anivèsè Siklòn Katrina. Men kèk nan efò èd fanmi mityèl pwolonje nou ke nou ankouraje w sipòte:

Tranbleman Tè an Ayiti

Ayiti yon lòt fwa ankò fè eksperyans tranblemanntè devastatè. Dènye fwa sa te rive an 2010, gwo òganizasyon charitab ameriken ak entènasyonal te resevwa anpil lajan, men yo te montre anpil ti bagay pou li sou tè a an Ayiti. Olye ke w bay yon don bay Lakwa Wouj, òganizasyon menm jan an, oswa menm sekou pou katastwòf pou èd sa yo, nou ankouraje w fè don bay òganizasyon ayisyen yo dirèkteman:

Michigan Inondasyon

Pi gwo zòn Detroit la te frape pa inondasyon inatandi. Tanpri, fòtman konsidere bay fanmi pwolonje èd mityèl nou an isit la:

Dife ak Vag chalè istorik nan Pasifik Nòdwès

Nòdwès la se yon lòt fwa ankò fè eksperyans dife devastatè, tan sa a agrandi pa yon vag istorik. Konsidere bay zanmi nou yo ak patnè yo isit la:

Tanpèt ivè Ouri ak Texas Glase

Zanmi mityèl lokal nou yo ak patnè nan Texas yo te difisil nan travay satisfè bezwen yo nan moun ki nan Texas apre move tan istorik frèt, blakawout, ak mank de aksè a pwòp, dlo pou bwè. Nou ankouraje w sipòte finansyèman inisyativ lokal mityèl sa yo ke nou konsidere fanmi pwolonje nou an:

Oswa achte atik dirèkteman nan sa yo Wishlists Amazon:

Siklòn Eta ak Iota

Ondiras ak Gwatemala te frape difisil do dèyè do ak Siklòn Eta ak Iota. Men kèk mouvman ki aliyen lokalman rasin efò sekou nou ankouraje w sipòte:

Siklòn Laura, Delta, ak Zeta

Siklòn Laura se te youn nan tanpèt ki te pi pwisan pou frape rejyon Gòlf la. Yon ti tan apre, Siklòn Delta ak Zeta tou frape Lwizyana. Nou aktyèlman ap kolekte lajan pou efò sa yo nan jeneral nou an Mityèl Èd Sekou pou Katastwòf aksyon pou ranmase lajan. Zanmi nou nan SW Louisiana DSA tou gen yon ranmase lajan pou repons sa a ke nou ankouraje w sipòte. Kòm fè zanmi nou yo nan Imajine travay dlo. Isit la yo se yon koup plis siklòn Laura efò de baz yo konsidere sipòte:

Ou ap akeyi tou yo achte ekipman pwoteksyon pèsonèl ak lòt founiti ki nesesè pa sekouris ak sivivan dirèkteman atravè youn nan Wishlists sa yo:

Siklòn Sally

Siklòn Sally jete plis pase de pye lapli nan kòt Alabama ak panhandle Florid la, sa ki lakòz inondasyon nan yon kantite zòn. Men kèk fason ou ka sipòte efò aktyèl èd mityèl nan rejyon sa a:

Sant Gòlf Kòt Konsèy Pèp la Siklòn Sally Sekou Gofundme

West Coast Dife Sovaj

Dife sovaj yo ankò move sou tout kòt lwès la, fwa sa a sou tèt yon vag chalè, blakawout, ak yon pandemi. Tanpri konsidere sipòte èd mityèl efò sekou dife:

Oswa achte pwovizyon dirèkteman atravè sa Oregon Amazon Wishlist.

Iowa Derecho
Iowa te devaste pa yon siklòn ki ra andedan. Ak èd mityèl nou yo ak zanmi mouvman yo reponn. Tanpri sipòte yo jan ou kapab:

Eksplozyon Liban an

Nan apremidi 4 out, 2020, de eksplozyon te fèt nan pò vil Beirut, kapital peyi Liban. Dezyèm eksplozyon an te trè pwisan, e li te lakòz omwen 200 lanmò, 6,000 moun ki blese, 10-15 milyon dola ameriken nan domaj pwopriyete, e te kite yon estime 300,000 moun ki san kay. Tanpri konsidere sipòte efò sa yo lokal, de baz, sekou:

Siklòn Hanna

Fon pou soulajman èd mityèl RGV la ap ofri asistans finansye imedyat bay moun ki te afekte nan Siklòn Hanna. Rio Grande Valley kounye a ap lite de kriz, sezon siklòn ak pandemi COVID-19, epi li bezwen sipò ou pou bay soulajman finansye pou moun ki afekte nan Sidès Texas.

Donate isit la: http://tinyurl.com/rgvmutualaid

SIPTE COVID19 REPONS  

Pandan kriz la Coronavirus, te gen yon eksplozyon nan gwoup èd mityèl. Klike sou youn nan lyen sa yo si ou ka satisfè bezwen moun yo dirèkteman:

Nou ankouraje w tou pou konsidere pou bay donasyon ak pataje aktivite pou ranmase lajan mityèl pou sipòte bèl, enspire, otonòm, ak pwòp tèt ou-òganize COVID-19 pwojè èd mityèl:

L ONT efò anplis pou sipòte 

Nou ta renmen mete aksan sou efò sekou ak rekiperasyon sa yo ki bezwen sipò kontinyèl:

Inondasyon nan Michigan

Inondasyon toupatou nan ak toupatou nan Midland, Michigan te fòse plis pase 10,000 moun yo evakye. Konfli avèk pandemik Coronavirus, abri evakye yo ak pwochen travay netwayaj la pral yon defi espesyalman difisil. Asire ke moun yo bay sanitasyon ak founiti netwayaj kòm byen ke bon PPE pwoteje yo kont tou de danje yo nan netwaye travay kòm byen ke Coronavirus se esansyèl. 

Inisyativ Kominotè aktif ki baze nan Saginaw ki te òganize yon repons mityèl ki baze sou èd COVID19 epi li se kounye a kolekte epi distribye èd nan tout zòn ki afekte yo. Nou reyèlman vle monte travay yo epi montre solidarite avèk yo. Ou ka bay nan:

 • PayPal: https://www.paypal.com/pools/c/8ooSaM7782
 • CashApp: $ SistersUnited2016
 • Pa lapòs: Sè United CCR LLC
  PO Box 464
  Carrolton MI 48724

Pòtoriko

Sa fè plizyè lane depi Siklòn Irma ak Maria te frape Pòtoriko, men travay pou yon rekiperasyon jis kontinye e tranblemanntè ak pandemi te deranje kapasite zile a pou li refè ankò. Konsidere sipòte Brigada Solidaria del Oeste, oswa fanmi pwolonje nou an Sant de Apoyo Mutuo nan tout zile a.

Nashville toubiyon 

Tònad mòtèl frape Nashville ak zòn ki antoure yo. Isit la se kèk gwoup de baz ap travay etonan ki ede ak efò sekou:

Inondasyon Kentucky lès yo

Pou efò sekou inondasyon lès Kentucky, konsidere sipòte zanmi nou yo ak patnè yo: EKY & SWVA Inondasyon Sekou - Sou Venmo: @ mutualaideky ak sou Paypal: [imèl pwoteje]

Ostrali Dife

Kap chèche jan yo sipòte moun ki ap reponn a dife yo nan Ostrali, tcheke deyò Goongerah siviv.

Tanpèt Twopikal Imelda ak Siklòn Harvey

Tanpèt twopikal Imelda te lakòz gwo inondasyon nan lès Texas, nan anpil nan menm kote siklòn Harvey te inonde jis yon koup ane anvan. Men kèk efò repons ki aliyen ak Sekou pou Katastwòf Èd Mityèl oswa efò otonòm, solidarite ki baze nan zòn nan pi lajman:

-

Mèsi anpil pou sipò kontinyèl ou ak solidarite pou desantralize, libere repons dezas!