Loading ...

Solidarite,
pa charite.

Sekou Dwòg Èd Mityèl se yon rezo de baz de sekou pou dezas ki baze sou prensip solidarite, èd mityèl, ak aksyon otonòm dirèk. Li plis.

Resevwa dènye imèl

Lòt Shore la: Èd mityèl ak enfrastrikti otonòm apre siklòn Ian

Novanm 8th, 2022|

Siklòn Ian te tonbe nan sidwès Florid kòm yon gwo tanpèt Kategori 4. Ian te lakòz yon vag tanpèt destriktif 10 a 15 pye, ki te bloke anpil moun nan dlo inondasyon k ap monte atravè yon zòn jeyografik lajè. [...]

Zouti Sekou a
Zouti Sekou a
Zouti Sekou a