• Harvard Law School Law Law and Policy Clinic

  Nou gen entansyon pou dokiman sa a se yon dokiman vivan ke frijidè kominotè ak òganizatè èd mityèl ka konsilte, epi n ap kontinye ajoute kesyon ak repons pandan n ap resevwa yo. Nou espere tande ou epi nou espere ke nou kapab bay sipò legal nan travay enpòtan ou a.

 • Revizyon Lwa Loyola

  Pandan pandemi COVID-19 la gaye atravè lemond nan prentan 2020 la, plizyè milye efò kominotè debaz, patisipatif, e souvan ki konekte ak mouvman sosyal pou ede nouri, abri, ak pran swen youn lòt pandan kriz la te lanse, anpil ladan yo. idantifye pwojè yo kòm "èd mityèl." Atik sa a prezante yon apèsi sou èd mityèl epi li bay yon entwodiksyon sou pwoblèm legal gwoup èd mityèl yo ap rankontre.

 • Sant pou Pedagoji Urban

  Rekipere apre yon dezas natirèl ka difisil pou ou menm ak fanmi ou. Lè prezidan an deklare yon katastwòf natirèl ak apwouve Asistans Endividyèl, Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA) ka bay sipò pou pwopriyetè kay ak lokatè ki bezwen èd pou refè. Gid sa a ka ede ou konprann kijan pou aplike pou FEMA.

 • Sant pou Dwa Konstitisyonèl

  Prensip Fondamantal FOIA pou Aktivis fèt pou sipòte aktivis, òganizatè ak mouvman sosyal nan ranpli demann FOIA pou ede kanpay kontinyèl yo ak travay yo.

 • Vizyon Chanjman genyen

  Byenveni nan Jwenn nan Fòmasyon, Vizyon Chanjman Win Kominote Sekirite Toolkit la. Twous sa a se yon koleksyon pratik sekirite ak sekirite nou te bati ak aprantisaj pou ane soti nan Nwa, endijèn, ak moun ki nan mouvman Koulè nan peyi Etazini an.

 • Kenbe Chak Lòt Safe Lè pratikman Mutganize Èd mityèl
  Kominote toupatou nan peyi a ap ranfòse pwòp tèt ou-òganize gwoup èd mityèl, ini nòmalman yo ofri ak kowòdone sipò bay moun ki nan bezwen. An solidarite ak bezwen fizik ...
 • Asosyasyon Texas Young Avoka a

  Ajans Federal Jesyon Ijans ("FEMA") kowòdone wòl gouvènman federal la nan prepare pou, anpeche, diminye efè yo, reponn a, ak rekipere li de tout dezas domestik, si natirèl oswa lèzòm, ki gen ladan zak laterè.

 • Barnard Sant pou Rechèch sou Fi

  Sa a sou entènèt anseye-a se pou gwoup èd mityèl fè fas a nwa ak boulon pwoblèm ki vini ak travay la nou tout te fè. Ki jan gwoup ou a te anbale lajan bay moun ki nan bezwen, e ki konsekans taks? Ki jan nou ta dwe estoke lajan nou ranmase? Èske nou bezwen konsidere enkòpore, gen yon sipòtè fiskal, oswa vin yon ki pa Peye-?

 • Mutual Aid Legal Cafe Anseye-Nan
  PREZANTAN: Tia Katrina Taruc-Myers (Sant Lwa) Charlotte Tsui (Sant Lwa) Sarah Kaplan (Avoka Koupe Edge) AGENDA: 1. Entwodwi nan èd mityèl - Men kèk egzanp sou ...
 • Èd mityèl ak lwa a
  Sa a se yon atelye sou kèk nan kesyon ki pi komen legal nou te tande vini pou gwoup èd mityèl ki te fòme nan repons a pandemi la. Li ...
 • SELC

  Dirab Ekonomi Lwa Sant kreye gid sa a resous legal ak rezo de baz sipò mityèl nan tèt ou. Nan kòmansman pandemi an, nou te kòmanse resevwa kesyon nan men òganizatè kominotè toupatou nan peyi a. Kòm operasyon sa yo te grandi nan kantite ak konpleksite, nou remake yon modèl nan ki kalite kesyon yo te mande.

 • Guild Avoka Nasyonal

  Kit ou pa yon sitwayen, ou gen dwa anba Konstitisyon Etazini. Senkyèm Amannman an bay chak moun dwa pou yo rete an silans: yo pa reponn kesyon ke yon ofisye lapolis oswa yon ajan gouvènman mande.

 • Sosyete a Ruckus

  Yon kilti sekirite se yon seri koutim ak mezi ki pataje pa yon kominote ki gen manm ka angaje nan aktivite sansib oswa ilegal. Pratik kilti sekirite minimize risk ki genyen nan manm yo ap resevwa arete oswa aksyon yo ke yo te dejoue.

 • Feminis Anarchist Border Opposition

  An janvye 2009, aktivis nan Austin, Texas, te aprann ke youn nan pwòp yo, yon aktivis blan yo te rele Brandon Darby, te enfiltre gwoup pwoteste kont Konvansyon Repibliken Nasyonal la (RNC) kòm yon enfòme FBI.