Nan nouvèl la

Mouvman pou èd mityèl pandan dezas se pa yon bagay nou envante. Men, nou ap eseye aji kòm yon kouto Swis-lame pou mouvman sa a ap grandi nan mouvman, menm jan li vin pi plis ak plis kritik pou siviv kolektif nou an. Youn nan fason nou ap sipòte ak relèvman taktik sa a, ak mouvman an pi gwo otonòm sekou pou katastwòf, nan ki nou se sèlman yon ti pati, se òganize yon baz done nan atik nouvèl sou otonòm, liberatory, efò èd mityèl nan yon kontèks dezas.

Siklòn Hanna (2020)

Coronavirus (2020)

Tennessee tònad (2020)

Ouragan Dorian (2019)

Cyclone bonm (2019)

Siklòn Michael (2018)

Siklòn Florence (2018)

California Dife Sovaj (2017-2018)

Siklòn Maria (2017)

Siklòn Irma (2017)

Siklòn Harvey (2017)

Tranbleman tè Meksik (2017)

Inondasyon Boulder (2013)

Oklahoma Tonad (2013)

Sipè Ouragan Sandy (2012)

Tranbleman Tè an Ayiti (2010)

Siklòn Katrina (2005)