Byennèt / Swen Kominotè

 • Kolye Medicin Rosehip

  Kòm kominote yo nan Portland ak lòt kote fè fas ak reyalite yo kontinyèl nan vyolans lapolis, diskisyon ak pwojè yo te parèt nan travay nan direksyon pou altènativ responsab, ki pa opresif, ak kominote-kondwi fòs polis yo.

 • Kwa Nwa Swen Sante Kolektif

  Black Cross Health Collective se yon gwoup afinite nan travayè swen sante ki ap viv nan Portland, Oregon. Nou te fòme apre manifestasyon Oganizasyon Komès Mondyal yo paske nou te wè yon bezwen swen medikal ki espesifik nan kominote radikal la.

 • Kontribitè nan Libcom.org ak Edmonton ti laprès Asosyasyon

  Moso sa a nan ekri soti nan yon seri de diskisyon ki te fèt sou fowòm yo nan libcom.org. Li te repete leve soti vivan ke depresyon, maladi mantal, ak estrès emosyonèl yo trè komen pami aktivis libèrtèr politik. Anplis de sa, soufri nan maladi mantal kòm yon moun ki politikman aktif souvan vini ak seri pwòp li yo nan konplikasyon.

 • Kolektivite Medsin Rosehip

  Paske sistèm swen sante kapitalis pwofesyonèl la oryante nan direksyon pou maksimize pwofi, olye ke bay swen solid pou bezwen tout moun, anpil nan nou manke aksè a swen nenpòt kote men sal dijans la.

 • Boston zòn liberasyon Medic eskwadwon

  Ipotèmi = lè tanperati debaz kò a tonbe. Faktè Risk pou ipotèmi: tan fre, frèt, mouye, oswa van. Move rad ak ekipman. Rad ki sere epi ki anpeche sikilasyon an.

 • Pa gen kowalisyon mal

  Konprann ke vyolans lapolis se yon kriz sante piblik
  Aprann kijan pou w prepare w pou Street Medic Work
  Aprann Kijan Pou Evalye Teren an epi Aji Efektif ak San danje
  Vin abitye ak zam lapolis ak blesi komen
  Devlope kominote pwofesyonèl medikal angaje yo pou chanje a
  estrikti ki lakòz soufrans

 • Nan preparasyon pou konba, sòlda yo ak ofisye yo tipikman ponpe moute pou batay yo, menm jan jwè foutbòl sike tèt yo moute anvan yon jwèt. pandan manifestasyon Oganizasyon Komès Mondyal nan Seattle, aktivis pita tande ke ajan FBI yo te di lapolis ke kat ofisye ta mouri pandan manifestasyon yo

 • Hakan Geijer

  Medikaman revòlt se pratik medikaman nan yon anviwonman advèsè. Li egziste andeyò sèvis medikal fòmèl ak sanksyon Leta.

 • Swen Sante Prepare

  Rx Open bay enfòmasyon sou estati fonksyònman enstalasyon swen sante yo nan zòn ki afekte nan yon dezas.

 • Federasyon Anachis Endijèn

  Nou te wè pandan kèk mwa ki sot pase yo nan soulèvman Nwa-dirije kont vyolans lapolis ke nou tout pral rankontre ak vyolans ekstrèm nan men yo nan polis, gad nasyonal, kontraktè militè yo, manm milis fachis, ak alt-dwa Lone-lou. Ki sa ki se yon sèl bagay nou tout ka kolektivman fè asire ke viktim nou yo bay yon chans batay yo viv apre yo te fin atake? Pote Kovèti pou medikal pou tretman chòk ak aprann premye swen chòk debaz yo.

 • Pouvwa fè nou malad

  Lè w reziste kont divès fòs dominasyon, ou ka rankontre represyon ki pran plizyè fòm: (lapolis) vyolans (oswa menas li), siveyans, kriminalize, anprizònman, pami lòt bagay. Nou dwe prepare pou sa.

 • Papye Revolisyon Kolektif la

  Medikal nan lari, oswa medsin aksyon, se volontè ki gen diferan degre nan fòmasyon medikal ki ale nan manifestasyon ak manifestasyon bay swen medikal tankou premye swen.

 • Chicago Aksyon Medikal

  Sistèm nasyonal premye swen nan pifò nan mond lan soti nan kò medikal mouvman popilè ak liberasyon nan ane 1950 yo ak ane 1960 yo. Ozetazini, medsen nan lari yo te opere ak fòmasyon nan Mississippi ak Vil New York omwen kat ane anvan yo te etabli premye pwogram EMS nan tout eta a nan Maryland.

 • Aksyon Medikal Vil Nouyòk

  Actualisation sa a p ap kouvri totalman yon fòmasyon medikal nan lari 20 èdtan. Konsantre nou pral reponn lè yon moun ki toupre w gen yon blesi ki menase lavi, ijans medikal, oswa yon blesi ki ka lakòz andikap pèmanan. N ap ofri fòmasyon sa a sèlman pou medsen lari ki te deja resevwa fòmasyon oswa doktè ki resevwa fòmasyon pon.

 • SORCH

  Tradisyon sipò medikal pou moun ki angaje nan zak pwotestasyon politik se yon moun ki rich. Ou dwe konnen w ap resevwa konesans ou genyen anpil nan lit Dr King pou dwa sivil yo, nan mouvman kont lagè ki te swiv la, ak nan tout liy anviwonman ak anviwònman an.
  aksyon anti-globalizasyon ak manifestasyon soti nan ane 1970 yo jiska jounen jodi a.

 • New York City Action Medic

  Lekti dokiman sa a pa sifi pou kalifye w kòm yon doktè nan lari. Nou mande pou sèlman moun ki te patisipe nan fòmasyon konplè ki akonpaye dokiman sa a prezante tèt yo kòm medsen lari.

Chòk ak kòlè

 • Chòk aktivis

  Youn nan bagay sa yo etonan sou aktivis se ke nou souvan fè espre ekspoze tèt nou nan britalite lè nou kwè li nesesè.

 • Pwojè a Reyalite Klima, et. al.

  Reyalite chanjman klima a aktyèlman trè pè. Nou deja nan tan nan chanjman klima danjere, ak pi move pwevwa si nou kontinye ak biznis kòm dabitid, vide gaz lakòz efè tèmik depase nan atmosfè a.

 • Ostralyen Enstiti pou rezistans dezas

  Twous sa a gen resous pou ede ak sipòte granmoun ak timoun anvan, pandan, ak apre yon dezas oswa evènman twomatik. Li pral ede ou konprann kèk nan enpak yo nan dezas ak ki jan ou ka ede diminye enpak sa yo.

 • Yon BECA de premye swen emosyonèl ak sikolojik ki gen ladan objektif debaz nan premye swen sikolojik, fournir sikolojik premye swen, kèk konpòtman pou fè pou evite, karakteristik nan koute senpatik, ak plis ankò.

 • starhawk

  Nan yon aksyon, nan nenpòt ki potansyèlman tansyon nan sitiyasyon danjere, nou bezwen pou kapab rete kalm, yo santi yo pè nou yo san yo pa kite li anvahi nou oswa vire nan panik. Baz se yon teknik ki ka ede nou rete tou de vijilan ak rilaks lè tout lanfè ap kraze ki lach bò kote nou.

 • Dean Spade

  Sa a se yon moman difisil, ak pi fò nan nou yo anba presyon menmen. Nou ta ka gen izòlman, maladi, pèt revni, krent pou moun yo renmen, pèt moun yo renmen, enkyetid, ak anpil lòt sikonstans douloure.

 • Jane Addams Kolektif la

  MAST se yon seri teknik kognitif ki gen sous ouvè epi k ap evolye ki vize pou pwomouvwa pi bon sante emosyonèl pou moun ki nan yon modèl ki pa yerarchize e ki pa patolojik.

 • Kolektif Jane Adams lan

  Yon moun pa ka atann yon rebelyon, nenpòt rebelyon, kont nenpòt otorite, vini san difikilte relatif nan pwòp kondisyon yon moun deja dezespere. Anpil moun te mouri ak sakrifye pou lit liberasyon nou kenbe nan kè nou, e moun ki rann temwayaj tou pote mak.

 • Headington Enstiti a

  Kisa moun ka fè sou kòkraze? Ann kòmanse ak prevansyon prensipal. Sa vle di bagay ki ta ka ede tout moun anpeche kòkraze. Isit la nou konsantre sou konpòtman amelyore detèminasyon.

 • Rezo Nasyonal Estrès Twomatik pou Timoun

  Domenn sekirite lekòl la ak jesyon ijans yo te evolye anpil nan dènye dekad la. Trajik, zak vyolans, katastwòf natirèl ak atak teworis yo te anseye nou anpil leson. Nou konnen tou ke lòt kalite ijans ka gen enpak sou lekòl yo, tankou ijans medikal, aksidan transpò, blesi nan espò, viktimizasyon kanmarad, ijans sante piblik, ak lanmò toudenkou yon manm nan kominote lekòl la.

 • Organizationganizasyon Mondyal Lasante, et. al.

  Lè bagay terib rive nan kominote nou yo, peyi yo ak mond lan, nou vle lonje men yon ede moun ki afekte yo. Gid sa a kouvri premye swen sikolojik ki enplike nan èd imen, ki bay sipò ak pratik pou èt parèy imen soufri evènman kriz grav.

 • Chòk aktivis

  Kòkraze se yon pwoblèm politik ak mouvman. Chak ane aktivis angaje yo soufri epi yo kite kominote nou an paske yo boule nèt.

 • Cristina Lugo w / Sekou pou Katastwòf Èd Mityèl

  Sa a lyan resous te kreye pou CAMBU (Las Marias, PR) nan patisipe nan yon atelye prezante ke mwen mete ansanm (enkli nan lyan sa a). Mwen te santi ke li ta enpòtan pou ede ekipe CAM sa a ak kèk zouti debaz ak resous ki ka ede gide volontè yo, pwofesè yo ak paran yo nan travay yo ak jèn yo.

 • Enstiti Headington lan

  Moun deside vin travayè imanitè pou anpil rezon diferan. Gen kèk ki vini nan travay sa a paske nan yon angajman pèsonèl nan chanjman sosyal - petèt yo swiv yon chemen espirityèl oswa satisfè yon apèl.

 • Enstiti Headington lan

  Travayè imanitè vini nan anpil fòm ak gwosè. Yo travay nan rekiperasyon sou plas ak misyon sekou, edikasyon, fòmasyon sante, asistans agrikòl, mobilizasyon kominotè, devlopman ekonomik, dlo ak sanitasyon, rezolisyon konfli, ak defans.

Fòmasyon Medic