Misyon

Sekou Dwòg Èd Mityèl se yon rezo de baz ki gen misyon se bay sekou nan katastwòf ki baze sou prensip solidarite, èd mityèl, ak aksyon otonòm dirèk. Pa travay ak, koute, ak sipòte kominote ki afekte yo, espesyalman manm ki pi frajil yo, yo mennen pwòp rekiperasyon yo, nou bati alontèm, dirab ak rezilyan kominote yo.

Vizyon

Sekou Dwòg nan Èd Mutual la prevwa moun ak kominote ki fò, vibran, rezistan, konekte, ak pouvwa tankou yon pati nan yon sosyete sivil reveye ki pral retabli espwa apre kriz, ak vire kouran an kont kapitalis katastwòf ak dezòd klima, an favè yon lapè plis, jis, ak mond dirab.

-

Misyon

Ayuda Mutu pou Èd nan Dezas (MADR) se yon kominote wouj pou èd nan dezas yo pou yo bay èd sa yo efikas ak efikas nan ka de dezas. Sa a se èd la te basé nan prensip solidarite yo, èd nan men ak nan oto dirèk. Sa a se reyalize travay, ekri, ak reyaji yon kominote ki afekte yo, espesyalman nan yon plis vulnerables. Autoorganizamos yon plazo long pou konstwi kominote yo ak sipò dirab.

Vizyon

Ayuda Mutu pou èd nan dezas (MADR) ki te devlope endividi yo ak kominote yo, vibran, rezistans, konekte ak anrejistreman yo. Tou yon sosyete sivil alerta ke restoran espere a ak chanjman nan konbinezon an kont kapitalis la nan dezas yo ak koze klima a, an favè yon mond pi pasifik, e jis dirab.