• Sitiyasyon rechèch laboratwa

  Si nou panse a Siklòn Sandy kòm move tan an ekstrèm ki frape rejyon an Vil New York sou 29 oktòb 2012, Lè sa a, tanpèt la te youn nan pi move a nan istwa peyi a, touye plizyè douzèn moun, ki afekte dè santèn de milye, ak blese kòm anpil kòm $ 75 milya dola nan pèt ekonomik yo.

 • Edikasyon ak Sosyete Iben

  Katastwòf 2020 COVID-19 la te deklanche yon kriz edikasyonèl Ozetazini, ki te vin pi grav inegalite ki genyen nan edikasyon pandan lekòl yo te sou entènèt. Men sa a gendwa pa sèlman enpak prensipal sa a: literati yo dekri yon enpak segondè nan katastwòf sa yo atravè “kapitalis katastwòf,” kote sektè prive a pran resous piblik nan kominote dezas yo pou pwofi. An repons a avètisman sa yo, nou mande kijan lekòl yo, fanmi yo, ak kominote yo ka kontrekare kapitalis katastwòf pou ekite edikasyon.

 • Travay Sosyal Kalitatif

  Pandemi COVID-19 la te anplifye enjistis ki egziste deja Ozetazini, ki bay egzanp nan Ypsilanti, Michigan. Sepandan, pandemi an tou bay yon opòtinite pou re-imajine fason ki egziste deja pou yo te nan mond lan, ak rezo èd mityèl ki te bay pou bezwen debaz moun yo pandan kriz miltip pandan y ap travay nan direksyon pou chanjman plis radikal bay yon opòtinite pou travayè sosyal yo egzaminen yo relasyon ak "ede." Otè a itilize eksperyans pèsonèl yo ak yon rezo èd mityèl lokal yo egzaminen pouvwa a ak posibilite pou èd mityèl, patikilyèman nan tan nan kriz, osi byen ke sous rezistans travay sosyal nan fòm desantralize ak ki pa pwofesyonèl nan ede ak pran swen.

 • Devlopman Dirab

  Lè m fè referans ak dènye diskisyon savan yo sou neyoliberalis ak rekiperasyon dezas, nan papye sa a mwen diskite sou fason doktrin neyoliberal gouvènans yo te ranfòse relasyon pouvwa asimetri ki egziste ant eta a, ajans entènasyonal yo ak sitwayen yo. Pwosesis sa a konstitye yon gwo baryè pou reyalize rekiperasyon dirab apre tranbleman tè nan Nepal 2015 la.

 • Sosyolojik

  Domen danje ak dezas yo regilyèman mete aksan sou ke pa gen yon bagay tankou yon dezas natirèl. Sa a se yon non pou lefèt ke dezas anviwònman an se koze pa aksyon imen yo oswa inaksyon kwaze ak ensidan an nan yon danje natirèl, pa egzanp, siklòn, dife, tranbleman tè. Redaksyon sa a diskite ke literati dezas la ka ede nou konprann kòz ak konsekans pandemi COVID-19 la men sèlman si nou konsidere pandemi an kòm yon dezas ak enpak pwofon li yo kòm rezilta kapitalis rasyal.

 • Fwontyè nan vil dirab

  Yon gwoup k ap grandi nan literati sou rezistans kominote a mete aksan sou enpòtans sosyal la
  resous nan prepare ak reponn a latwoublay. An patikilye, entelektyèl yo te note ke òganizasyon ki baze nan kominote a ak rezo sosyal solid pozitivman kontribye nan kapasite adaptasyon, oswa kapasite nan ajiste epi reponn a chanjman pandan y ap amelyore kondisyon ki nesesè yo kenbe tèt ak evènman nan lavni.

 • Kapital ak Klas

  Objektif entèvansyon kout sa a se sijere ke tou de apwòch yo nesesè, e ke konpreyansyon lavi nan bor yo nan kapitalis, enkli aksan posib sou relasyon èd mityèl olye pou yo konpetisyon sou mache a, se nesesè pou yon konpreyansyon konplè sou kapitalis kòm yon sistèm.

 • Tandans nan syans kognitif

  Ki jan moun yo konpòte lè katastwòf frape? Kont medya popilè yo dekri panik ak mechanste, men an reyalite moun yo souvan kolabore ak pran swen youn ak lòt pandan kriz. Mwen rezime prèv ki montre 'konpasyon katastwòf' sa a, mwen diskite sou rasin li yo, epi mwen konsidere ki jan li ta ka kiltive nan tan ki pi monn nan.

 • Fordham Urban Law Journal

  Apati 17 septanm 2011, kèk santèn moun ki te rasanble nan yon ti pak nan pi ba Manhattan epi yo te rele tèt yo Occupy Wall Street te angaje yo nan yon seri manifestasyon nan lari yo epi yo te bati yon ti kanpman ki te rache ki ta ka kaptire imajinasyon atravè mond lan, ki te enspire plizyè santèn moun. dè milye moun pou patisipe nan mach ak manifestasyon, bati pwòp kan yo ak "okipasyon" piblik epi pafwa.
  pwopriyete prive, epi angaje yo nan lòt zak politik.

 • Sosyete Ostralyen Sikolojik

  Nan dokiman sa a nou mete devan uit senp men enpòtan "pi bon pratik" Sur soti nan syans sikolojik ede moun yo vin nan tèm ak fè fas ak enplikasyon yo pwofon nan chanjman nan klima, pou yo ka rete angaje ak pwoblèm nan, wè ki kote konpòtman pwòp yo jwe yon pati, epi patisipe nan chanjman rapid nan sosyete a retabli yon klima ki an sekirite

 • Willow Brugh, Galit Sorokin, ak Yaneer Bar-Yam

  Modèl kontwòl yerarchize yo te domine estrikti òganizasyonèl pou dè milye ane. De pli zan pli, pouvwa a nan òganizasyon distribye pou fè travay konplèks ap vin aparan. Fòs nan sistèm pran desizyon santralize manti nan konsistans, kontinwite, ak disponiblite nan resous yo. Sepandan, estrikti nannan ki mennen nan fòs sa yo tou limite kapasite pou reponn a enfòmasyon trè konplèks. Nan papye sa a nou eksplore fòs nan òganizasyon an okipe Sandy èd mityèl.

 • Nouvo Rezo Gouvènman Lokal

  Rapò sa a adrese yon aspè kle nan repons nasyon an nan COVID-19: efò ipè lokal, espontane nan kominote yo. Efò sa yo pa reflete relasyon tradisyonèl 'èd ak ede', ki domine nan sèvis piblik ak sektè charite fòmèl la. Yo obeyi obligasyon ki pi pwofon yo nan mityalis: sitwayen lib konbine pou pwoteje kominote yo, ak moun ki pi vilnerab yo, kont yon menas pou tout moun.

 • LSE Revizyon Politik Piblik

  Kòmansman pandemi COVID-19 la te lakòz panik sou pèt travay, mank manje ak twalèt, ak izolasyon sosyal, anplis enpak sou viris la sou sante. Moun yo te vle ede sou yon echèl mas e te gen yon repons kominote gwo. Pandemi an te pote enèji nan katye yo ak kominote yo, ki te mennen nan fòmasyon rapid nan gwoup èd mityèl nan anpil diferan fòm nan tout peyi a.

 • California State Polytechnic University, Pomona

  Chanjman Klima disproporsyonelman enpak sou kominote ki deja defye pa opresyon estriktirèl. Anpil efò planifikasyon fleksibilite endikap konsantre sou enfrastrikti fizik. Efò sa yo gen, nan anpil ka mennen nan deplasman nan fenomèn nan jantrifikasyon vèt. Yon fondasyon altènatif nan klima fleksib konsepsyon ak planifikasyon konsidere wòl nan atachman kote, kapital sosyal, ak konesans lokal yo nan fleksibilite dezas, isit la refere yo kòm enfrastrikti relasyon.

 • Pwosedi. ACM Hum.-Konpitè. Entèaksyon

  COVID-19 chanje sosyete a an tèm de travay, sekirite alimantè, ak sante mantal, ki afekte tout segman nan popilasyon an. Gwo demann pou yon pakèt sipò pa t 'kapab satisfè sèlman pa asistans pou katastwòf gouvènman an te dirije ki te fè eksperyans pann nan faz inisyal la nan pandemi an.

 • Jewografi touris yo

  Moman revelasyon aktyèl la nan pandemi COVID-19 la ofri yon opòtinite pou jwenn espwa nan dekonb yo atravè dekonstriksyon ankadreman nan kriz kòm "erè" ak nan homing nan sou wòl aktyèl ak potansyèl nan touris pou kontribye nan yon pi sosyal ak anviwònman an. jis sosyete. Sa a chanje pandemi an kòm yon dezas "annatirèl" ouvè nouvo deba nan entèseksyon jewografi touris yo ak ekoloji politik espwa nan moman revelatè nan kriz.

 • Revizyon Lwa Loyola

  Pandan pandemi COVID-19 la gaye atravè lemond nan prentan 2020 la, plizyè milye efò kominotè debaz, patisipatif, e souvan ki konekte ak mouvman sosyal pou ede nouri, abri, ak pran swen youn lòt pandan kriz la te lanse, anpil ladan yo. idantifye pwojè yo kòm "èd mityèl." Atik sa a prezante yon apèsi sou èd mityèl epi li bay yon entwodiksyon sou pwoblèm legal gwoup èd mityèl yo ap rankontre.

 • Robert Soden ak Embry Wood Owen

  An repons a pandemi COVID-19 la, rezo òganizatè ak aktivis kominotè yo te mobilize pou sipòte vwazen yo kòm yon pati nan gwoup èd mityèl atravè peyi Etazini. Repons ijans kominote a se yon fenomèn komen pandan kriz, men èd mityèl nan pandemi an te pran yon karaktè diferan, li te baze sou tradisyon òganizasyon politik ak kominote a. Rechèch nou an nan aktivite sa yo sijere ke òganizasyon èd mityèl an relasyon ak dezas ap grandi pratik men rete evolye ak konteste.

 • Jan P. Clark

  Tèm santral la nan refleksyon sa yo se ke byenke dezas la Katrina ofri prèv abondan nan ki jan kriz kreye opòtinite ideyal pou entansifye eksplwatasyon ekonomik, ki sa ki te depi lè sa a yo vin rele "kapitalis dezas," epi tou pou ogmante represyon, britalite ak netwayaj etnik, ki ta ka rele "dezas fachis," li kreye tou kondisyon yo pou yon ekstraòdinè florissante nan èd mityèl, solidarite ak koperasyon kominal, yon bagay nou ta ka rele "dezas anarchism."

 • Etid Japonè yo

  Atik sa a pran nosyon de 'utopi dezas la' kòm yon pwen depa pou rekonsidere enpak la nan dezas la Japonè trip nan 11 mas 2011 (3/11). Li te souvan obsève ke dezas ka mennen nan anvi utopik pou yon mond pi bon, e ke sa yo ka, nan kèk ka, mennen nan alontèm chanjman sosyal ak politik.

 • Annals of Anthropological Practice

  Tèm "kapitalis dezas," te lanse an 2005 pa jounalis aktivis Naomi Klein, toujou gen rezonans nan sèk mouvman sosyal yo. Men, pwopagasyon li nan medya ak mouvman sosyal riske yon konfizyon ak febli nan konsèp debaz la ak kritik.

 • Antipod

  Lout lanmè yo apèn siviv syèk devlopman kolonyal ak kapitalis. Pou konprann poukisa, mwen egzamine ki jan yo te oryante nan relasyon sosyal kapitalis nan Alaska, ak ki efè. Mwen swiv lout lanmè yo atravè twa epizòd ekonomik politik sipèpoze, chak nan yo ki fòme pwochen an: ekspansyon kolonyal ak komès fouri; petrokapitalis ak leta neyoliberal neglijan, ki te abouti nan devèsman petwòl Exxon Valdez an 1989; epi finalman, netwayaj koule ak kapitalis "vèt", lè lout lanmè yo pwodui kòm pwen done ak spektak. Nan chak epizòd, mwen dekri (1) oryantasyon lout lanmè yo an relasyon ak kapitalis ak eta a, epi (2) nati ak tanporalite vyolans ak pèt ekolojik ki asiste oryantasyon yo. Nan konvèsasyon ak teyorizasyon disparisyon kòm yon "ralanti debouche", mwen sijere lavi bèt yo ka debouche mwens dousman pase haltingly-rapid, rapid, ralanti-e ke debouche ak oryantasyon bèt yo nan kapitalis yo ko-konstitye.

 • Inivèsite Jonkoping

  Etid sa a pral egzamine kijan ONG yo ka travay pou kontrekare kapitalis katastwòf. Sa a se fè lè w gade ki jan ONG swedwa yo aplike travay yo epi si sa konpatib ak kad travay sosyal dekolonizasyon dezas Loretta Pyles (2017), ki konsidere kòm gen mezi ki ka anpeche kapitalis katastwòf. Anplis de sa, li fouye tou nan pèsepsyon ONG yo sou privatizasyon sektè imanitè a, ki asosye ak kapitalis katastwòf, ki se fè nan gade nan ki jan ONG Swedish fè eksperyans ekspansyon nan privatizasyon nan esfè imanitè a.

 • Politik anviwònman mondyal

  Nou sitye dezas, fè yo, ak politik yo nan kapitalosèn nan epi diskite ke dezas ak pwosesis fizik ki soutni yo pa natirèl: yo pwodui inegalman atravè, ak vin pi grav pa, pwosesis nannan nan sistèm kapitalis la, ak konsekans inegal.

 • Revizyon danje natirèl

  Papye sa a mete aksan sou yon varyete etid sou rekiperasyon dezas ak rekonstriksyon, kèk ki montre ke chanjman politik, ekonomik, ak sosyal se fasil apre dezas; kèk ki montre ke chanjman fèt souvan apre dezas; epi toujou gen lòt ki montre ke tou de se vre, tou depann de ki moun ou ye.

 • Jewografi politik

  Mwen vin pi plis enterese nan fè sans nan politik pòs/dezas ki te dewoule nan Karayib la depi sezon siklòn devaste 2017 la. Yon sitiyasyon ki etonanman, pa gen anpil pou wè ak aktyèl siklòn yo menm, menm jan li fè ak fason dezas sa yo vin anplis nan yon istwa ki pi long nan vyolans estriktirèl ki soutni fason Karayib la te eksperimante ak eksplwate depi lontan.

 • Columbia Journal of Ras ak Lwa

  Nou onore pou nou fè pati senpozyòm sa a k ap anvizaje transfòmasyon sipò fanmi an epi onore travay Dorothy Roberts. Senpozyòm nan tou de esansyèl ak alè. Li esansyèl paske abolisyon sistèm polis fanmi an nesesè, epi li nesesè kounye a; li fèt alè paske inegalite ki te ekspoze pa pandemi an ak konte anreta ak vyolans leta, patikilyèman kont moun ki gen koulè, te mobilize kominote yo pote nouvo enèji ak espwa.

 • Ekonomi ekolojik

  Nou trase yon ajanda pou rechèch sou pratik ekonomik ak enstitisyon san mache lè nou poze nèf kesyon gwo sou sistèm manje ki pa mache epi eksplore prèv ak teyori alantou chak. Lè yo inyore ak avilize ekonomi ki pa mache, chèchè yo kontribye nan kreye dominasyon mache yo sou lavi sosyal. Obsève, analize, teorize, sipòte, ankouraje, kreye, ak anvizaje ekonomi ki pa mache defi ejemoni mache.

 • Oxford University Press

  Atribisyon nan panik yo prèske sèlman dirije sou manm piblik la an jeneral. Isit la, nou mande nan relasyon ki genyen ant elit ak panik. Nou revize rechèch aktyèl yo ak teorize sou panik, ki gen ladan pwoblèm nan idantifye lè li te rive. Nou pwopoze twa relasyon: elit pè panik, elit sa ki lakòz panik ak elit panike.

 • Anviwònman & ibanizasyon

  Repons espontane pa pwòp tèt ou-òganize, "émergentes" gwoup volontè yo ak moun yo se yon karakteristik komen nan dezas nan vil yo. Aktivite yo gen ladan rechèch ak sekou, transpòte ak distribye founiti sekou, ak bay manje ak bwè viktim yo ak travayè ijans yo.

 • Organizationganizasyon imen

  Nou devlope kesyon pou yon ajanda rechèch COVID-19 soti nan antwopoloji dezas pou etidye pwodiksyon pandemi kòm yon karakteristik nan eta sosyete a nòmalman aksepte. Nou ankouraje yon etid aplike sou pandemi an ki rekonèt li kòm pwodwi koneksyon ant moun, ak sistèm sosyal yo, moun ki pa moun, ak mond materyèl la pi laj, ak atansyon sou kòz rasin, (pòs) kolonyalis ak kapitalis, rezo milti-espès yo, politik konesans, kado ak èd mityèl, ak travay rekiperasyon an.

 • Louvri Sitwayènte

  Sechrès, inondasyon ak lòt katastwòf natirèl ki gen rapò ak chanjman klima apatni a yon klas nan risk mondyal ki gen efè en sou ekonomi an ak pwodiktivite nan koloni, Jwenti sosyal ak enstitisyon administrasyon. Sa reprezante defi kap grandi pou estrateji adaptasyon ak jesyon dezas.

 • Nat Danje

  Dezas ki asosye ak danje natirèl ka mennen nan chanjman enpòtan-pozitif oswa negatif-nan sistèm sosyo-ekolojik. Lè katastwòf yo rive, yo bay anpil atansyon sou enpak katastwòf dirèk yo ansanm ak operasyon sekou ak rekiperasyon yo. Malgre ke konsantre sa a enpòtan, li enpòtan pou remake ke te gen ti rechèch sou karakteristik yo ak pwogrè nan chanjman pwovoke pa dezas.

 • Doktè pou responsablite sosyal

  Chanjman Klima afekte sante tout Ameriken - kounye a. Pa gen okenn eksepsyon. Malgre ke adaptasyon ki nesesè ap diminye risk pou tout moun, sèlman rapid, rediksyon enpòtan nan emisyon gaz lakòz efè tèmik ap anpeche yon ijans sante piblik kresan. Timoun, granmoun aje yo, ak moun ki gen kondisyon pre-egziste oswa ki sosyalman ki pi frajil yo pral pi sansib a ravaj yo nan chanjman nan klima.

 • Endyen Enstiti Teknoloji Bombay

  Èske ensètitid se yon pwoblèm vilnerabilite ak jistis? Istorikman, konvèsyon ensètitid nan risk atravè rechèch ak rasanbleman konesans se te yon mekanis kle pou diminye vilnerabilite, minimize risk dezas, ak amelyore adaptasyon ak rezistans. Chanjman klimatik, gouvènans dezas ki pa efikas, defisi demokrasi, inegalite ak diskriminasyon, ak rechèch/konesans ensifizan, se pami faktè kle ki ogmante ensètitid nan echèl endividyèl, kay, kominote, katye, rejyonal, nasyonal ak planetè.

 • Sikològ Ameriken an

  Pandemi COVID-19 la fè limyè sou nòm, modèl, ak estrikti pouvwa Ozetazini ki privilejye sèten gwoup moun sou lòt yo. Atik sa a dekri COVID-19 kòm yon katalis san parèy pou transfòmasyon sosyal ki souliye nesesite pou solisyon plizyè nivo ak kwa-sektoryèl nan adrès chanjman sistemik amelyore ekite sante pou tout moun.

 • Konsepsyon ak Kilti

  Kriz sante aktyèl la, deklannche pa gaye nan COVID-19, te mobilize gwoup aktivis ak moun ki nan mouvman sosyal atravè lemond yo reponn ak aksyon solidarite ak èd mityèl. Nan Lagrès, pandan blokaj la ant Mas ak Me 2020, plizyè inisyativ èd mityèl parèt nan Atèn yo ofri sipò bay moun ki bezwen li.

 • Dezas

  Ki jan yo reponn rapid, efektivman, ak sansiblite nan gwo kriz yo deba anpil nan sektè èd la. Enstitisyon konsantre sou pwojè ak rezilta yo te mennen nan literati abondan sou efikasite nan entèvansyon ekstèn, pandan y ap aksyon yo nan moun ak kominote yo satisfè pwòp bezwen yo rete anba rechèch. Papye sa a ap chèche fèmen espas sa a nan rantre nan tandans mondyal ak etid ka espesifik pou eksplore echèl, lajè, ak karakteristik repons sitwayen yo ak kominote dirije nan pandemi Covid-19 2020-21 la.

 • Revizyon Sosyolojik Filipin

  Redaksyon kritik sa a diskite ke kapitalis dezas nan Filipin yo gen nuans espesifik ki reflete karakteristik yo ki te deja egziste nan ekonomi politik Filipin yo, ki se yon konbinezon de politik patwonaj ak politik neyoliberal. Atik la tou mete aksan sou wòl mouvman pèp la nan rezistans ak efò pou izole peyi a kont kapitalis dezas.

 • Sistèm Enfòmasyon ak Piblikasyon Fakilte Analiz Kantitatif

  Pandemi COVID-19 la te inogire yon epòk difikilte san parèy atravè Etazini. Kòm repons, manm kominote lokal yo te ogmante èd mityèl kòm yon fòm swen ki baze sou sitwayen, kanmarad-a-kanmarad. Nan papye sa a, nou enterese nan takine karakteristik konsepsyon enpòtan ki sipòte fasilite èd mityèl sou platfòm sou entènèt. Pou sa ka fèt, nou te fè yon analiz reklamasyon ki baze sou senaryo sou de platfòm ki pi lajman itilize pou èd mityèl, ki baze sou twa gwoup itilizatè prensipal yo. Analiz nou an sijere ke konsepsyon pou platfòm èd mityèl konsidere karakteristik ki sipòte normalizasyon demann

 • Inivèsite Michigan

  Ozetazini, anpil kominote majinalize yo gen tradisyon pou kiltivasyon manje ki dire lontan, sa ki enpòtan pou reponn ak kriz klimatik k ap grandi ki mete an danje sekirite alimantè mondyal epi ki afekte kominote majinalize yo de yon fason disproporsyonel. Nan disètasyon kalitatif ki angaje nan kominote sa a, mwen mande an jeneral, kisa nou ka aprann nan tradisyon agrè majinalize yo ki ta ka itil pou kominote majinalize sa yo nan siviv ansanm ak chanjman anviwonmantal mondyal la?

 • Siobhan Watters

  Sa a se maniskri a nan yon konferans envite mwen te bay nan MIT 3874G: Kapitalism Dezas, yon kou ki fèt ak delivre pa Dr Warren Steele nan fakilte a nan Enfòmasyon ak Etid Medya nan University of Western Ontario. Tèm pou konferans jounen an te 'Estrateji Sòti.'

 • Etid Mouvman Sosyal

  Soti nan sezon prentan 2020, pandemi COVID-19 ak mezi distans sosyal yo te entwodwi te kreye yon seri de pwoblèm sosyal ak bezwen ki te pasyèlman adrese nan peyi Itali osi byen ke nan lòt peyi pa inisyativ èd mityèl de baz. Atik sa a analize inisyativ sa yo kòm aksyon sosyal dirèk: aksyon ki pa fè sa prensipalman
  konsantre sou reklamasyon yon bagay nan men eta a oswa lòt moun ki gen pouvwa, men olye sou transfòme dirèkteman kèk aspè espesifik nan sosyete a pa mwayen aksyon an tèt li.

 • Rapò NACLA sou Amerik yo

  Te fè fas ak yon ofansiv nan dezas, move administrasyon gouvènman an
  kriz ki menase lavi, ak enjistis kolonyalis yo, Pòtoriken
  kominote yo te parye sou siviv pwòp yo. Efò èd mityèl yo temwaye
  tou de pouvwa a nan baz òganize ak echèl la nan neglijans leta yo.

 • Antipod

  Nou bati sou fondasyon jistis anviwònman kritik (CEJ) nan eksplore èd mityèl kòm yon mwayen pou pratike ak reyalize jistis anviwònman transfòmatif ki pèmèt aktivis yo bati kominote ki solid ak jis nan anviwònman an pi lwen pase eta a. Nou tire sou travay WEB Du Bois, Tradisyon Nwa Radikal la, ak lòt apwòch kritik pou demontre kijan èd mityèl ofri yon pwen konjonksyon ki gen sans pou ini apwòch ideyolojik ak jistis anviwonmantal ke yo souvan konprann kòm yon dezagreman youn ak lòt.

 • Etid Sitwayènte

  Prizon, prizon, ak etablisman detansyon, pa definisyon, yo fèt pou izole epi separe moun nan kominote yo. Pou defye ak ranvèse karkeralite mande pou pa jis demantèlman, men revizyon radikal, yon bilding - nan florissante, gratis ak k ap pran swen kominote yo. Kolektivman devlope repons ak resous pou moun ak ekosistèm, ki te dirije pa moun ki gen eksperyans viv nan opresyon, se fondasyon pou yon mond san prizon.

 • Kennedy Enstiti pou Etik Journal

  Ansanm ak kad charite a, altrwist ki pi efikas la ta dwe konsidere yon kad èd mityèl, ki pi byen rekonèt ak onore angajman inevitableman politik altrwism efikas pou reimajine ak refè mond lan.

 • Dean Spade

  Pou ane sa yo, mwen te tris sou ki jan èd mityèl raman vin anseye nan klas sou chanjman sosyal ak mouvman sosyal. Li se tankou yon pati vital nan mouvman bilding ak transfòmasyon, e souvan trè mobilize pou elèv yo aprann sou li. Mwen espere ke sa a pral chanje kòm konsèp nan èd mityèl ap sikile plis. Mwen te fè yon Gid ansèyman yo ale ak nouvo liv mwen an sou èd mityèl ke yo te pibliye pa Liv Verso nan mwa Oktòb, te vle pataje kounye a nan ka nenpòt moun ki ap konsidere liv la pou syllabi otòn.

 • Dean Spade

  M ap anseye yon klas otòn sa a nan Inivèsite Chicago ki rele Queer ak Trans Èd mityèl pou siviv ak mobilizasyon. Isit la se pwogram nan. Mwen pral afiche kesyon yo diskisyon ak egzèsis klas pou chak semèn isit la, kidonk, ou ka itilize yo si w ap li ansanm pou kont li oswa nan yon gwoup lekti.

 • Etid Mouvman Sosyal

  Ant mas ak jen 2020, moun ki abite nan nò Lond te fè fas ak pandemi Covid-19 lè yo te kreye gwoup Èd Mityèl nan katye yo sou WhatsApp ak Facebook. Gwoup sa yo pa sèlman adrese bezwen debaz pou siviv tankou pote pwovizyon ak medikaman
  moun ki enfekte, granmoun aje, ak lòt popilasyon vilnerab nan karantèn; yo te ofri tou opòtinite pou entèraksyon sosyal ant etranje k ap viv nan menm katye a pandan fèmen pòt. Siksè yo te lye ak mobilizasyon rapid yo, adaptabilite ak konesans lokal yo.

 • Ras & Klas

  Papye sa a diskite ke siklòn Katrina akselere pwosesis sosyal kontinyèl ki enplike politik neyoliberal, migrasyon travay ak chanjman fwontyè rasyal yo. Nan kad tanpèt la, politik neyoliberal yo te ankouraje reòganizasyon fòs travay lokal la epi ankouraje imigrasyon travayè imigran Latino vilnerab yo.

 • Jistis anviwònman an

  Katastwòf yo ap vin pi souvan ak destriktif alòske konsekans yo pou moun ki nan prizon yo vin pi vizib. An menm tan, entelektyèl, moun, ak kominote yo ap goumen ak britalite lapolis ak rasis sistemik anti-Nwa nan sistèm legal kriminèl la lè yo angaje ak konsèp abolisyon an. Nan atik sa a nou demontre ke pwoblèm sa yo pa dekonekte epi diskite ke abolisyon nan konplèks endistriyèl prizon an (PIC) ta bese enpak yo nan dezas pou moun ki nan prizon yo ak kominote yo.

 • Journal of Climate Resilience & Climate Justice

  Repons kominote a kont enpak COVID-19 yo nan kominote klas travayè yo nan zòn Boston an se egzanp rezistans nan aksyon. Bati rezistans nan klima a se pa sèlman sou ranfòse enfrastrikti fizik, men tou sou ranfòse enfrastrikti sosyal ak sivik yo rive jwenn ak pwoteje moun ki pi vilnerab yo. Atik sa a eksplore leson yo aprann nan pandemi an pou apwòch ki pi ekitab nan rezistans klima.

 • Prevansyon ak Jesyon Dezas

  Youn nan pwoblèm ki pi evidan pou moun ki enplike nan travay sekou pou katastwòf se kowòdinasyon ak lòt ekip nan jaden an, ak katye jeneral yo, ak òganizasyon manman an nan peyi lakay yo epi ki gen fè fas ak sitiyasyon enprevi. Dilèm santral la parèt tankou sa a: travayè sekou pou katastwòf yo swa gen konesans pou konnen kisa pou yo fè oswa otorite pou fè li.

 • Kominikasyon chak trimès

  Analiz kritik diskou sa a nan Lakwa Wouj Ameriken (ARC) interrogates diskou yo nan moun ki gen enterè ARC sitiye apre patisipasyon yo nan efò yo 2005 sekou katastwòf. Otè a sèvi ak analiz diskou kritik kòm yon fondasyon k ap gide teyorik ak metòd analiz yo reflechi sou ki jan lang lan ak pratik nan ARC la, sou yon varyete nivo, nòmalite Blan ak kenbe privilèj Blan.

 • Antropoloji Ekonomik

  Tipikman, kapitalis katastwòf defini kòm yon rekonfigirasyon sistematik ak opòtinis nan ekonomi ak règleman ekonomik nan sèvis enterè kapitalis anba kouvèti a nan kriz anviwònman an. Atik sa a ofri yon lòt varyete konplemantè kapitalis katastwòf—pwodiksyon sijè kapitalis yo, ti kapitalis yo “otorize” pa leta ak òganizasyon non-gouvènmantal yo atravè inisyasyon nan konesans espesyal ak atizana ti antrepriz. Sa a se alafwa yon estrateji byen entansyonèl ak yon sèl ki revele limit imajinasyon neyoliberal yo—enkapasite pou vizaje rekiperasyon men atravè efò endividyalis, antreprenarya.

 • Swen pirat
  Rezo aktivis, chèchè ak pratikan kont kriminalize solidarite ak pou yon enfrastrikti swen komen.
 • UC Press

  Se konsa, isit la nou yo ak la nou te. Eta Lwizyàn ki deplore e ki mitikize: yon eta ki gen istwa ki antre nan komès esklav transatlantik, komès esklav domestik, Jim Crow, anprizònman an mas, siveyans mas, kapitalis dezas, ak rezistans dezas. Frape sa, jis rele li rezistans—tout rezistans kont yon dezas, kit se sipremasi blan, kapitalis, enfrastrikti vyolan pa konsepsyon—ki gen ladan limit drakonyen sou aksè avòtman.

 • Revizyon pou Lapè

  Ki jan kritik ak edikasyon transfòmasyon ta ka jwe yon wòl nan reziste kont divès manifestasyon kapitalis dezas? Èske lide ki soti nan Pedagoji Pedagoji Oprime yo ak Pedagoji Espwa Paulo Freire a, ak Pedagoji kritik Henry Giroux a kapab enfòme konsèptualizasyon sistematik nou an nan altènatif nan estrateji jesyon ijans danjere?

 • Johns Hopkins University Press

  Ane 2015 la make dizyèm anivèsè siklòn Katrina, ki te fè tè jis andeyò New Orleans nan dat 29 out 2005. Narasyon kritik yo montre inegalite flagran rasyal ak ekonomik ki kontèksyalize katastwòf la. Sepandan, pifò diskou Katrina te limite pa neglijans li yo nan entèseksyonèl analiz feminis. Nan atik sa a mwen prezante yon modèl pou fè entèseksyon sans Siklòn Katrina ak leson pou etid la nan lòt dezas.

 • Duke University Press

  Swen te re-antre zeitgeist la. Nan konsekans imedyat 2016 la
  US eleksyon prezidansyèl, op-eds sou #selfcare te eksploze sou tribin medya yo. Men, pou tout konsantre nan popilè sou rituèl pwòp tèt ou-swen, nouvo kolektif
  mouvman yo te parèt tou nan ki enperatif moral yo aji - yo
  swen - se yon fòs kondwi santral.

 • Radikal Filozofi Revizyon

  Lè nou menm, editè yo nan nimewo espesyal sa a, deside sou tèm nan nan politik, filozofi radikal, ak chanjman nan klima, nou pa t 'imajine ke nou ta fini pwojè sa a nan yon tan nan pandemi, yon kriz ki sanble sou "vit pou pi devan" kòm konpare ak "vyolans lan dousman" nan kriz klima a.

 • Columbia University Press

  Èske moun kap bay swen pwofesyonèl yo ka reponn a bezwen moun yo ak fanmi yo ki fè fas ak eksperyans ki menase lavi yo, oswa "kriz," tankou efè dechè chimik nan Lanmou Kanal, eksplozyon nikleyè a sou Three Mile Island, otaj la pran nan Iran, vòlkan an destriksyon mòn Saint Helens, oswa aksidan an nan yon avyon DC-lO nan Chicago?

 • Literati kolèj

  Kò Emmett Till te rive lakay li nan Chicago nan mwa septanm 1955. Rasis blan nan Mississippi te tòtire, rache, epi tiye jèn ti gason 14-ane-Afriken-Ameriken an pou sifle nan yon fanm blan. Detèmine pou fè vizib figi teribman mangled ak kò tòde timoun nan kòm yon ekspresyon de rayi rasyal ak touye, Mamie Till, manman ti gason an, ensiste ke sèkèy la, antere nan AA Ranier ponp ponp finèb sou bò sid nan Chicago, dwe kite louvri pou kat jou long.

 • Urban Forestry & Urban Greening

  Jaden kominote istorikman te jwe yon wòl enpòtan nan fleksibilite sosyal-ekolojik Vil New York (NYC). Sa yo piblik-aksè jaden kominal pa sèlman sipòte Flora ak fon amelyore sekirite manje ak sèvis ekosistèm, men tou, ankouraje kominote nan pratik ki nouri aspè yo restorative ak kominal nan pratik sa a ekoloji sivik. Yon

 • City University of New York

  Etid sa a analize politik ak eksperyans te viv nan rekiperasyon dèt ak dezas klimatik nan Pòtoriko. Li egzamine èd mityèl ak rezistans dèt anrapò ak teknik gouvènans ak kriz sipèpoze ki make pa fayit teritwa ameriken an, konsekans siklòn Maria (2017), epi ki te abouti ak mobilizasyon popilè nan ete 2019 la ki te pouse demisyon gouvènè a.

 • Dezas

  Li rezonab pou asime ke, si nou te kapab jwenn yon fason yo louvri yon pòt pèmanan nan paradi sa a, yon zouti ta ka rive nan sosyete Japonè a. Pwoblèm ki pi reyèl ak pratik se, kidonk, ki jan yo kenbe oswa rezime eta sa a nan paradi nan sosyete a. Etid la ap eseye rezoud pwoblèm sa yo lè l sèvi avèk rechèch aksyon epi konsantre sou volontè pou katastwòf. Li premye prezante deskripsyon pwòp travay sou teren longitudinal otè a apre Gran Tranbleman tè nan Lès Japon an. Dezyèmman, ki baze sou travay sa a, li dekri rechèch aksyon an tèm de ki sivivan dezas anvan yo ki te resevwa sipò yo te motive pou ede sivivan nan zòn ki afekte nan katastwòf nan lès Japon. Finalman, li diskite sou enplikasyon sikolojik ak sosyolojik pwosesis sa a pa sèlman pou zòn ki afekte nan katastwòf yo, men tou pou tout sosyete Japonè a.

 • Ameriken Konpòtman Ameriken

  Menm jan ak devlopman dirab, rezistans nan katastwòf ka konseptyalize kòm yon vag kolektif nan syans, politik, ak pratik. Fòs ogmantasyon rezistans lan baze sou itilite konsèp la kòm yon objè fwontyè e an patikilye rezonans li ak diskou ak pratik neyoliberalizasyon yo, kote wòl leta a diminye epi ranplase pa patenarya ak kontra prive-piblik.

 • Urban Sustainability Direktè Rezo

  Nan vil Nò Ameriken yo, yon gwo zafè nan efò ki nesesè amelyore ekite-santre detèminasyon klima. Jiska prezan, pifò travay rezilyans nan kominote a konsantre sou idantifikasyon ak jere frajilite ak risk nan apwòch tèt-desann ki souvan echwe nan sans gen ladan estrateji ekite ki santre konsidere popilasyon ki pi frajil yo.

 • Politik Sosyal kritik

  Atravè yon analiz diskou kritik nan medya nouvèl apre siklòn Katrina nan kòt Gòlf Ameriken an ak dezas tranblemanntè ann Ayiti, nou tire nan lide Soss et al. (2011) sou gouvènans povrete ameriken an - paternalis neyoliberal - pou idantifye ki jan yon fenomèn menm jan an nan ' gouvènans neyoliberal dezas' (NDG) opere nan kontèks sa yo. NDG se yon seri diskou, politik, ak pratik, nou diskite, ki fè efò pou kontwole sivivan katastwòf yo nan lòd yo avanse nan fen kapitalis neyoliberal. Espesyalman, nou jwenn plizyè liy istwa kle ki lejitim ak perpétuer NDG, sètadi kapitalis dezas, sekirizasyon ak militarizasyon anviwònman dezas, diskou nan netwayaj rasyal, ak deplasman.

 • Teacher Education Quarterly

  Atravè mond lan, dezas ap bay mwayen pou biznis akimile pwofi. Soti nan tsunami Azyatik 2005 la ki te pèmèt kòporasyon yo sezi pwopriyete rivaj yo te sitèlman anvi pou devlopman resort, rive nan kontra rekonstriksyon san òf ki gen plizyè milya dola nan Irak ak Afganistan, soti nan privatizasyon lekòl piblik apre siklòn Katrina nan Kòt Gòlf la rive nan fason sa yo. No Child Left Behind mete lekòl piblik la pou yo demantelman epi fè yo tounen opòtinite envestisman—yon modèl grotèsk ap parèt kote biznis ap pwofite dezas.

 • TOPIA: Kanadyen Journal of Cultural Studies

  Nan premye mwa yo nan pandemi COVID-19, konsèp èd mityèl la te rapidman pran kòm yon modèl ideyal pou solidarite. Papye sa a egzamine poukisa èd mityèl ka jwenn yon popilarite konsa nan moman sa a lè li egzamine baz afektif risk, vilnerabilite ak enperatif pou pran swen. Olye ke selebre vire nan èd mityèl kòm pi bon chemen an nan direksyon pou jistis, sepandan, papye a sijere ke nou panse estratejikman sou modèl nou itilize pou siviv, lè nou konsidere èd mityèl kòm yon estrateji pami anpil pou jenere repons nou an nan mal ki anvan yo. , epi yo entansifye atravè, pandemi an

 • Entèfas

  Kòm yon entelektyèl sou demokrasi mouvman sosyal ak yon entelektyèl aktivis k ap travay sou relasyon vwazinaj, nou se kirye sou potansyèl la politik ak transfòmasyon nan solidarite nan aksyon pandan kriz sa a. Pakonsekan, nou analize inisyativ diferan nan èd mityèl pandan pandemi an nan vil nou an

 • Rachèl Judith Stern

  Volontè alontèm nan Common Ground Health Clinic (CGHC) nan New Orleans pale avèk rezolisyon, pasyone, ak anpil sou "Nouvo Modèl" swen sante yo. Enpòtan nan pwojè yo a se pa sèlman bay nenpòt kalite "swen medikal" nan katye New Orleans nan Algiers ki te defavorize, men se bay yon kalite swen espesifik - "sa nou ta vle pou nou." Objektif sa a klèman politik, tankou klinik Black Panther yo, epi li defye metòd ak diskou byomedsin tradisyonèl yo.

 • Tranzaksyon nan Enstiti jeyografi Britanik yo

  Nan papye sa a, nou montre kijan èd mityèl te dekrete pandan pandemi COVID-19 pa charite, gwoup kontribisyon ak radikal pou adrese fòm frajilite espesifik ak nouvo, ak opòtinite ak defi sa a ofri pou lavni. An patikilye nou mete aksan sou tansyon potansyèl ant dekrete pratik èd mityèl ak aktivis politik (oswa ou pa) aktè èd mityèl yo.

 • Northern Arizona Inivèsite

  Papye sa a konsantre sou sekou pou katastwòf èd (MADR), yon òganizasyon de baz ki bay soulajman pou katastwòf natirèl ki anrasinen nan prensip èd mityèl ak aksyon dirèk otonòm. Atravè patisipasyon-obsèvasyon nan yon seri de atelye ak entèvyou semi-estriktire ak aktivis ak òganizatè, rechèch sa a eksplore poukisa li se ke moun yo motive yo aji nan rezo sa a de baz, kòm opoze a patisipe nan lòt efò an repons a dezas natirèl.

 • Duke University Press

  Nan moman politik aktyèl Ozetazini, ki defini pa kriz klimatik, ogmante ranfòsman fwontyè, atak sou benefis piblik yo, gwo kontwòl kasyè, ogmantasyon pri lojman, ak kwasans blan popilis dwat dwat, aktivis ak òganizasyon mouvman sosyal goch yo fè fas a de defi patikilye. ki, byenke pa nouvo, yo ijan.

 • Sitiyasyon rechèch laboratwa

  Laboratwa Rechèch Superstorm (SRL) se yon rechèch èd mityèl ak kolektif k ap travay pou konprann chanjman ki fèt nan fason aktè politik Vil New York, lidè ONG, aktivis, volontè, ak rezidan yo ap panse sou pwoblèm sosyal, ekonomik ak anviwònman apre siklòn Sandy.

 • West Street Recovery

  Prèske kat ane apre siklòn Harvey te frape Houston an 2017, plizyè milye moun Houston rete deplase oswa yo toujou ap viv nan kay ki domaje ki mete sante yo an danje. Dokiman travay sa a itilize rechèch aksyon patisipatif pou idantifye ak analize baryè ki genyen nan rekiperasyon an nan pèspektiv rezidan k ap viv nan katye Nwa ak Brown ki fèb nan Nòdès (NE) Houston.

 • Tohoku Inivèsite

  Kominote èd mityèl yo nòmalman bati volontèman nan zòn ki frape nan katastwòf yo. Kalite menm jan an nan kominote ki te fòme apre tranbleman tè a Tohoku 2011 ak tsunami. Nan ka sa a, apèl pou kolaborasyon ant tout moun Japonè tankou Ganbaro Nippon ("pote sou, Japon" oswa "kwoke nan la, Japon") parèt sou postè ak avek stickers son nan tout ti bouk nan tout peyi a.

 • Organizationganizasyon imen

  Nan atik sa a, mwen diskite sou kèk aspè nan gouvènans dezas, konsantre sou pwosesis la rekiperasyon alontèm. Espesyalman, mwen analize sipozisyon biyopolitik fondamantal diskou ak pratik ajans repons pou katastwòf gouvènmantal yo nan São Luiz do Paraitinga, Brezil.

 • Chwa Piblik

  Èske efò sekou anba a ka mennen nan rekiperasyon apre dezas? Bon konprann konvansyonèl ak politik piblik kontanporen sijere ke gwo kriz mande pou otorize santralize bay machandiz sekou pou katastwòf. Sèvi ak yon seri roman nan don konplè ak done depans kolekte nan dosye achiv, papye sa a egzamine yon efò sekou anba-up apre youn nan dezas ki pi devastatè natirèl nan diznevyèm syèk la: dife a Chicago nan 1871.

 • UW-Madison

  Papye sa a adrese relasyon ki genyen ant rezistans ak konstriksyon nan lit politik kolektif. Malgre ke manifestasyon, grèv, ak lòt repètwa diskisyon byen etidye nan literati politik diskisyon, relativman kèk entelektyèl egzamine entèraksyon estrateji ak taktik kontreksyon ak aksyon konstriktif ki bati enfrastrikti sosyal-relasyonèl pou satisfè bezwen kolektif yo. Mwen tire sou yon etid ka nan kanpay la pou retire kòb fosil yo ak re-envesti nan solisyon klima yo pou ilistre kijan dimansyon konfli ak konstriktif yo mare nan mouvman klima a. Mwen jeneralize nan egzanp sa a pou diskite ke konstelasyon estrateji ak taktik konstriktif ideyolojik-satire - sa mwen rele repètwa konstriksyon - gen dinamik inik ak enplikasyon.

 • Nouvo Forum Labour

  "Nou tout te fè eksperyans efè devastatè nan dezas natirèl ak anòmal nan Amerik la." Se konsa, te kòmanse yon oratè nan yon rasanbleman pòs-siklòn Sandy nan Zuccotti Park sou Jiye 31, 2013, raple de dezas anvan ke odyans lan te konnen byen: atak la World Trade Center nan 11 septanm 2001, ak inondasyon Siklòn Katrina a nan New Orleans nan mwa Out 29, 2005

 • Istwa Akademi Ameriken Syans Politik ak Sosyal

  Anpil gwoup ak ajans gen yon bezwen vital nan enfòmasyon egzat sou ki jan moun konpòte yo pandan katastwòf yo. Atik sa a prezante enfòmasyon ki sanble gen pertinence patikilye pou preparasyon pou dezas, kontwòl, ak amelyorasyon

 • akme

  Atik sa a bay yon analiz de Okipe Sandy - yon òganizasyon aktivis ki baze nan New York ki te fòme an repons a tanpèt Sandy nan mwa Oktòb 2012 - yo nan lòd yo demontre sa nou ta ka
  aprann nan ijans (im) mobilite li yo. Espesyalman, li sijere okipe fòm myriad Sandy nan mouvman ak anplasman, ka ede nou jwenn yon fason nan direksyon yon enfrastrikti ensije pi lwen pase liberalism rasyal, yon sèl ki baze sou ak pwodiktif nan yon rekonseptualizasyon radikal nan lavil la ak sitwayènte iben tèt li.

 • Manyèl sou Rechèch Aksyon Patisipatif ak Devlopman Kominotè

  Chapit sa a se yon efò pou fè sentèz leson sa yo epi fè rekòmandasyon pratik bay lòt bibliyotekè ak pwofesyonèl konesans. Èd mityèl - ki gen ladan epi pi lwen pandemi COVID-19 la - se yon etid ka sou fason mouvman sosyal yo ka fasilite devlopman transfòmasyon nan kominote a atravè pwodiksyon konesans de baz, ki depann sou jesyon enfòmasyon.

 • Louisiana State University

  Aprè Siklòn Katrina nan 2005, Lower Nevyèm Ward New Orleans la te vin yon icon pou echèk nan efò rekiperasyon ak pèrsistans nan inegalite ak povrete nan sosyete Ameriken an. Sepandan, pou toutotan kominote sa a te marginalize li te kreye òganizasyon defans ak kont-narasyon ki te batay diskriminasyon ak anprint pratik kiltirèl li yo ak siyifikasyon.

 • Sosyalis & Demokrasi

  Otè kolaboratif diskite sou "vire milenè" nan bò gòch la - "anarchist, demokratik, mondyal" - anvan / pandan / apre Seattle '99, ak chanjman nan direksyon yon sosyalis reimagined nan deseni ki sot pase yo.

 • Teyori politik kontanporen

  Editè Rachel Brown ak Deva Woodly reyini Mara Marin, Shatema Threadcraft, Christopher Paul Harris, Jasmine Syedullah, ak Miriam Ticktin pou egzamine kesyon an: kisa ki ta nesesè pou swen an vin yon pratik etik ak politik ki oryante moun nan yon nouvo fason pou k ap viv, relasyon ak gouvène? Repons yo pwopoze a se ke yon apwòch 21yèm syèk la nan politik swen an dwe vize a defèt kapitalis rasyal, sisheteropatriyachi, eta prizonye a, ak prezan kolonyal la.

 • Politik ak Gouvènans

  Amerik Latin nan se youn nan rejyon ki fè fas ak anpil dezas ak kèk nan pi mal enpak yo. Modèl gouvènans aktyèl la pa pwouve siksè nan rediksyon risk dezas. Atik sa a gen pou objaktif pou analize teyorikman relasyon ki genyen ant gouvènans ideyal rejyonal risk dezas (DRG) ak pwodiksyon aktyèl risk dezas nan Amerik Latin nan.

 • Etid Sekirite Nasyonal ak Enstiti Analiz

  Nan kèk èdtan nan debakman Sandy a, manm ki soti nan mouvman Occupy Wall Street - yon mouvman planifye sosyal ki gen ladan aktivis sosyal ki pwoteste kont inegalite revni nan Etazini yo - itilize medya sosyal yo tape pi laj rezo a Okipe pou volontè ak èd. Pase nwit, yon lame volontè nan jèn, edike, teknoloji-konprandr moun ki gen tan ak yon dezi ede lòt moun parèt.

 • Louisiana State University

  Apre Siklòn Katrina, obsèvatè yo te enkyete ke New Orleans ta ka kontinye sou yon chemen pasivite sitwayen, konfli entè-kominal, ak koripsyon ki te yon pati nan repitasyon depi lontan li yo. Olye de sa, obsèvatè yo te frape pa koule nan angajman sitwayen ameriken, ogmantasyon nan òganizasyon kominotè nouvo oswa dinamize, ak apèl yo pou reyaksyon gouvènman an.

 • Disantman, University of Pennsylvania Press

  Lè moun mande m ', kòm yon repòtè klima, ki sa mwen panse ki pral rive apre, repons mwen te mechan ak blasé nan bluntness li yo: "Plis pandemi." Pral gen plis pandemi, kondwi pa debwazman, destriksyon abita, ak vektè maladi pwolonje akòz klima rechofman, tout egged sou nan gaye yo pa nati mondyal la nan ekonomi nou an. Nou konnen tou pral gen yon ogmantasyon nan lòt kalite dezas klima: dife sovaj, sechrès, siklòn, inondasyon. Tan kap vini an chaje ak katastwòf inplakabl.

 • Journal of Society for Social Work and Research

  Etid nou an vize konprann valè ak kwayans ki kache nan pratik èd mityèl nan premye mwa pandemi COVID-19 la. Konklizyon sa yo ka enfòme òganizatè èd mityèl yo, travayè sosyal yo, ak entelektyèl yo, amelyore konpreyansyon yo sou fason èd mityèl—tankou yon pratik ki dire lontan ak yon pratik k ap parèt—kapab inikman reponn a pandemi k ap kontinye ak kriz k ap ogmante, tankou detrès ekonomik ak chanjman nan klima, tankou. sistèm gouvènman an ak sistèm non-gouvènmantal (egzanp, san bi likratif) pa kenbe ak bezwen ogmante.

 • Revizyon pou Lapè

  Nan maten 23 out 2014 la, yon jèn gason nan mitan 20 an, Jefferson Custodio, t ap livre enplemantè agrikòl bay benefisyè kiltivatè yo nan Barangay Punong, Carigara, Leyte. Yon sivivan nan super Typhoon Haiyan (ki rele lokalman Yolanda), Jefferson te patisipe nan anpil aktivite sekou ki te gen entansyon soulaje kondisyon kiltivatè yo ki te pèdi semans, zouti agrikòl, ak kapital lè van ak lapli Haiyan te detwi rekòt yo.

 • Anviwònman ak Sosyete: Pwogrè nan rechèch

  Sèvi ak rankont etnografik nan Chicago ak Austin nou konsidere ki jan pratik nan èd mityèl gen sans nan espasyal ak afektif. Premyèman, nou eksplore fason èd mityèl transfòme espas iben ki “degrade” pou satisfè bezwen rezidan yo. Dezyèmman, nou eksplore eksperyans yo santi nan mityalite nan relasyon sosyal kòm diferan de relasyon otoritè, ki baze sou charite. Ansanm dimansyon espasyal ak afektif sa yo ansanm, nou travay nan direksyon pou yon kad ekoloji Nwa swen ak èd mityèl.

 • Geoforum

  Nan reveye pandemi COVID-19 la, filantwopi te rapid pou reyaji nan apèl pou èd nan men gouvènman yo ak òganizasyon entènasyonal yo. Men, malgre repons lan akablan, yo te ogmante atansyon te pote nan fason yo konplike nan ki filantwopis ak bilyonè yo te revandike prezans yo nan aksyon yo ak enfliyans nan diferan esfè ki gen pouvwa.