Liy Dirèk pou Enfimite pou Katastwòf

Liy dirèk Patenarya pou Entegrasyon pou Katastwòf pou Katastwòf la bay enfòmasyon, referans, konsèy, asistans teknik ak resous pou moun ki gen andikap, fanmi yo, alye yo, òganizasyon ki ede moun ki gen andikap ki afekte nan katastwòf yo ak lòt moun k ap chèche asistans avèk bezwen imedyat ak ijan ki gen rapò ak katastwòf yo.

Liy Dirèk pou Katastwòf la toujou disponib pou apèl konsomasyon, 24 èdtan nan yon jounen, XNUMS jou pa semèn, 7 jou nan yon ane nan (800) 626-4959 ak [imèl pwoteje] Yo pral gen ekip konesans yo reponn a apèl ou pi vit ke posib, souvan imedyatman, ak gen entansyon reponn a tout moun kap rele nan èdtan 24.

Pwogram Asistans pou Preskripsyon Ijans

Pwogram Asistans pou Preskripsyon pou Ijans, oswa EPAP, te kreye pou ede moun ki nan yon dezas
ki pa gen asirans sante pou yo gen aksè a: medikaman sou preskripsyon, ekipman medikal, founiti medikal, ak vaksinasyon. Liy Dirèk: 1-855-793-7470.

Asistans pou Katastwòf

Liy asistans pou detrès Dezas, 1-800-985-5990, se yon liy dirèk nasyonal 24 / 7, 365-day-a-year dedye a bay konsèy kriz imedya pou moun ki gen emosyonèl detrès ki gen rapò ak nenpòt ki natirèl oswa moun-ki te koze dezas. Sèvis sipò kriz gratis, plizyè lang, ak konfidansyèl disponib pou tout moun ki abite nan Etazini ak nan teritwa li yo. Estrès, enkyetid, ak lòt sentòm tankou depresyon se reyaksyon komen apre yon dezas.

Rele 1-800-985-5990 oswa tèks TalkWithUs 66746 konekte ak yon konseye ki resevwa fòmasyon kriz.

Liy legal pou Dezas

Sekou pou Katastwòf Sèvis Legal Florid yo: 888 780 0443
Èd legal nan North Carolina: 1 866 219 5262
Eta State of Texas Disaster Hotline: 800 504 7030
Sèvis Legal Alabama: 866 456 4995
Liy dirèk Mississippi:1 877 691 6185
Liy Dirèk nan Oregon: 503 431 6408
Liy legal pou Tennessee: 1 844 435 7486
Liy dirèk pou Puerto Rico:1 800 981 5342
Sèvis Legal nan Katastwòf Kalifòni
Pou plis Liy Dirèk pou Dezas Èd ale nan: Èd Nasyonal pou Katastwòf or Asosyasyon Bar Ameriken an