Nou se yon efò sekou ki mache ak moun. Si nou rete tann sou gouvènman an oswa lòt gwo enstitisyon, nou ka pa siviv dlo inondasyon yo ki menase nwaye nou tout. Nou moun yo dwe ede youn ak lòt.

Pare yo rantre nan liy ki nan mouvman an jistis klima? Tcheke pake akeyi nou an:

Pake Èd Mutual pou Katastwòf Sekou

Ou ka enskri tou pou dènye imèl nou yo annapre yo lyen sa a.

Te gen yon konpetans oswa yon enterè (konsepsyon grafik, kontablite, medya sosyal, chapant, konsèy, elatriye) epi ou vle sèvi ak li nan direksyon pou baz solidarite ki baze sou efò sekou pou dezas? Di nou!

Ou ka imèl nou nan [Email pwoteje] fè nou konnen ki jan ou vle yo patisipe.

Nan solidarite,
Sekou Dwòg pou Èd Mityèl

Sit Katastwòf Ps yo gen potansyèl yo dwe en sekirite. Yo ka gen ladan menas fizik sou sante ak kò, emosyonèl tromatis, ak longè oswa fragmenté relasyon sosyal. Nou mande tout moun ki patisipe nan repons katastwòf nan kominote a, tou de volontè lokal yo ak moun ki pa lokal yo, kowòdonatè, ak manm kominote patisipan yo - yo dwe aktif nan kreye yon atmosfè ki bay sipò kote tou de sekirite a fizik ak emosyonèl nan lòt moun asire epi valide. Nan kontèks temèt, wo-estrès katastwòf la, kote moun rankontre andeyò relasyon sosyal nòmal, li fasil pou mal konprann youn ak lòt. Se poutèt sa, li esansyèl yo dwe plis klè ak plis atansyon nan asire tout relasyon nou yo se antant

Volontè yo ak patisipan yo nan kominote a travay ansanm sou baz mityèl, konsantman aktif.

  • Tout volontè ak patisipan nan kominote a dwe respekte limit fizik ak seksyèl lòt moun.
  • Mande pou konsantman eksplisit vèbal anvan ou manyen yon moun. Konsantman enkli mande, koute, ak respekte; li pa enkli presyon, ap atann, oswa sipozisyon.
  • Pa janm sipoze konsantman, sitou si dwòg / alkòl itilize. Moun ki entoksike yo toujou konsidere kòm ki pa konsanti.
  • Enfimyè vyolans seksyèl ak asèlman pa akeyi nan espas ak aktivite volontè epi yo pral mande yo kite espas sa yo ak aktivite yo. Vyolans seksyèl pa yon volontè se rezon pou mete fen nan relasyon volontè a avèk Sekou Dwòg pou Èd Mutual.
  • Prezans yon otè 'pa ta dwe anpeche patisipasyon sivivan yo nan aktivite volontè. Sekou Dwòg pou Èd Mityèl envite moun ki chape anba yo pou yo kontakte Defansè Doulè Sekou Mutual Aid Ellen Zitani (646) 600 1039 oswa Stephen Ostrow nan (727) 452 5710 pou diskite sou kijan nou ka sipòte ou.
  • Volontè ak manm kominote a gen dwa kite sitiyasyon kote yo santi yo menase. Nou pral travay avèk moun pou eseye jwenn altènativ kote yo santi yo an sekirite.

Si yo pa respekte direktiv sa yo ak lòt vyolasyon flagran nan volontè oswa sekirite nan kominote a, sa ka lakòz "izolasyon gratis" nan moun ki vyole nan tout espas pou sekou dezas mityèl, ki gen ladan lojman volontè, pwen distribisyon, sit travay, oswa lòt aktivite espas ak aktivite ak resous. . Klike la a pou plen la Èd Mutual pou Sekou Katastwòf Kòd pou Konduit.