Nou se yon efò sekou ki mache ak moun. Si nou rete tann sou gouvènman an oswa lòt gwo enstitisyon, nou ka pa siviv dlo inondasyon yo ki menase nwaye nou tout. Nou moun yo dwe ede youn ak lòt.

Pare yo rantre nan liy yo nan mouvman jistis klima a? Tcheke pake akeyi nou an:

Pake Èd Mutual pou Katastwòf Sekou

Ou ka enskri tou pou dènye imèl nou yo annapre yo lyen sa a.

Pou efò repons ouragan Laura, ranpli fòm volontè sa a jwenn konekte ak efò soulajman SW Louisiana nou an.

Te resevwa yon konpetans oswa enterè (konsepsyon grafik, kontablite, travay arborist, chapantye, konsèy, elatriye) epi ou vle sèvi ak li nan direksyon pou solidarite de baz ki baze sou efò sekou pou katastwòf? Di nou!

Pou volontè jeneral ak kòmanse pwosesis la nan branche ou nan sekou pou dezas Mutual Èd kontinyèl òganize, ou ka imèl nou nan [imèl pwoteje] fè nou konnen ki jan ou vle yo patisipe.

Anplis de sa, ou se Byenveni nan tcheke deyò nou an èd mityèl, repons dezas, swen kolektif, ak ko-konspiratè seksyon nan sit entènèt nou an yo wè fason adisyonèl yo dwe patisipe nan mouvman an pi laj pou liberatory èd mityèl ak repons pou katastwòf nan ki nou se sèlman yon ti pati.

Nan solidarite,
Sekou Dwòg pou Èd Mityèl

Sit sit Dezas yo gen potansyèl pou yo natirèlman an sekirite. Yo ka gen ladan menas fizik pou sante ak kò, chòk emosyonèl, ak relasyon sosyal tansyon oswa fragmenté. Nou mande tout moun ki enplike nan repons pou katastwòf nan kominote a, tou de volontè lokal yo ak ki pa lokal yo, koòdonatè yo, ak manm kominote k ap patisipe yo - pou yo aktif nan kreye yon atmosfè ki bay sipò kote tou de sekirite fizik ak emosyonèl lòt moun asire ak valide. Nan kontèks temèt, gwo estrès dezas la, kote moun rankontre andeyò relasyon sosyal nòmal, li fasil pou youn konprann lòt. Se poutèt sa, li esansyèl yo dwe plis klè ak plis atansyon nan asire tout relasyon nou yo se antant

Volontè yo ak patisipan yo nan kominote a travay ansanm sou baz mityèl, konsantman aktif.

  • Tout volontè ak patisipan nan kominote a dwe respekte limit fizik ak seksyèl lòt moun.
  • Mande pou konsantman eksplisit vèbal anvan ou manyen yon moun. Konsantman enkli mande, koute, ak respekte; li pa enkli presyon, ap atann, oswa sipozisyon.
  • Pa janm sipoze konsantman, sitou si dwòg / alkòl itilize. Moun ki entoksike yo toujou konsidere kòm ki pa konsanti.
  • Enfimyè vyolans seksyèl ak asèlman pa akeyi nan espas ak aktivite volontè epi yo pral mande yo kite espas sa yo ak aktivite yo.  Vyolans seksyèl pa yon volontè se rezon pou mete fen nan relasyon volontè a avèk Sekou Dwòg pou Èd Mutual
  • Prezans yon moun ki komèt krim yo pa dwe anpeche patisipasyon sivivan yo nan aktivite volontè yo. Sekou pou Katastwòf Èd Mityèl envite sivivan yo kontakte Defansè Sekou pou Katastwòf Èd Ellen Zitani oswa Stephen Ostrow diskite sou ki jan nou ka sipòte ou. Nimewo telefòn kache sou entènèt pou vi prive. Imèl [imèl pwoteje] yo dwe konekte nan Ellen oswa Stephen.
  • Volontè yo ak manm kominote yo gen dwa pou yo kite sitiyasyon kote yo santi yo menase. Nou pral travay avèk moun pou yo eseye jwenn altènativ kote yo santi yo an sekirite.

Si yo pa respekte direktiv sa yo ak lòt vyolasyon flagran nan volontè oswa sekirite nan kominote a, sa ka lakòz "izolasyon gratis" nan moun ki vyole nan tout espas pou sekou dezas mityèl, ki gen ladan lojman volontè, pwen distribisyon, sit travay, oswa lòt aktivite espas ak aktivite ak resous. . Klike la a pou plen la Èd Mutual pou Sekou Katastwòf Kòd pou Konduit.