Nou se yon efò sekou ki mache ak moun. Si nou rete tann sou gouvènman an oswa lòt gwo enstitisyon, nou ka pa siviv dlo inondasyon yo ki menase nwaye nou tout. Nou moun yo dwe ede youn ak lòt.

Ready to join the frontlines of the climate justice movement? Check out our welcome packet:

Pake Èd Mutual pou Katastwòf Sekou

Ou ka enskri tou pou dènye imèl nou yo annapre yo lyen sa a.

Pou efò repons ouragan Laura, ranpli fòm volontè sa a jwenn konekte ak efò soulajman SW Louisiana nou an.

Te resevwa yon konpetans oswa enterè (konsepsyon grafik, kontablite, travay arborist, chapantye, konsèy, elatriye) epi ou vle sèvi ak li nan direksyon pou solidarite de baz ki baze sou efò sekou pou katastwòf? Di nou!

Pou volontè jeneral ak kòmanse pwosesis la nan rakorde ou nan òganize kontinyèl nou an, ou ka imèl nou nan [imèl pwoteje] fè nou konnen ki jan ou vle yo patisipe.

Nan solidarite,
Sekou Dwòg pou Èd Mityèl

P.s. Disaster sites have the potential to be inherently unsafe.  They may contain physical threats to health and body, emotional traumas, and strained or fragmented social relationships.  We ask everyone involved in community disaster response, both local and non-local volunteers, coordinators, and participating community members– to be proactive in creating a supportive atmosphere where both the physical and emotional safety of others is ensured and validated.  In the volatile, high-stress context of disaster, where people meet outside normal social relationships, it is easy to misunderstand each other.  Therefore, it is essential to be plis klè ak plis atansyon nan asire tout relasyon nou yo se antant

Volontè yo ak patisipan yo nan kominote a travay ansanm sou baz mityèl, konsantman aktif.

  • Tout volontè ak patisipan nan kominote a dwe respekte limit fizik ak seksyèl lòt moun.
  • Mande pou konsantman eksplisit vèbal anvan ou manyen yon moun. Konsantman enkli mande, koute, ak respekte; li pa enkli presyon, ap atann, oswa sipozisyon.
  • Pa janm sipoze konsantman, sitou si dwòg / alkòl itilize. Moun ki entoksike yo toujou konsidere kòm ki pa konsanti.
  • Enfimyè vyolans seksyèl ak asèlman pa akeyi nan espas ak aktivite volontè epi yo pral mande yo kite espas sa yo ak aktivite yo.  Vyolans seksyèl pa yon volontè se rezon pou mete fen nan relasyon volontè a avèk Sekou Dwòg pou Èd Mutual
  • A perpetrators’ presence should not hinder survivors’ participation in volunteer activities.  Mutual Aid Disaster Relief invites survivors to contact Mutual Aid Disaster Relief Advocates Ellen Zitani or Stephen Ostrow to discuss how we can support you. Phone numbers hidden online for privacy. Email [imèl pwoteje] yo dwe konekte nan Ellen oswa Stephen.
  • Volunteers and community members have the right to leave situations where they feel threatened.  We will work with people to try to find alternatives in which they feel safe.

Si yo pa respekte direktiv sa yo ak lòt vyolasyon flagran nan volontè oswa sekirite nan kominote a, sa ka lakòz "izolasyon gratis" nan moun ki vyole nan tout espas pou sekou dezas mityèl, ki gen ladan lojman volontè, pwen distribisyon, sit travay, oswa lòt aktivite espas ak aktivite ak resous. . Klike la a pou plen la Èd Mutual pou Sekou Katastwòf Kòd pou Konduit.