Theo lời của cựu giám đốc nhân viên của Đảng Black Panther, các chương trình sinh tồn có nghĩa là để đáp ứng nhu cầu tức thời của mọi người đồng thời nâng cao ý thức của họ. Họ là những chương trình sinh tồn đang chờ cách mạng.

Xây dựng lại một chương trình thế giới tốt đẹp hơn

Là một phần của chương trình Tái thiết một thế giới tốt đẹp hơn, chúng tôi tham gia vào các hoạt động như dọn dẹp các mảnh vỡ, lợp mái nhà, dọn dẹp, sửa chữa và xây dựng lại nhà riêng và các tòa nhà cộng đồng như trường học và nhà thờ, và giáo dục và cung cấp các vật liệu cần thiết cho những người sống sót sau thảm họa để dọn dẹp và xây dựng lại một cách an toàn.

Chương trình phân phối vật tư

Với Chương trình phân phối vật tư của chúng tôi, chúng tôi phân phối nước, thực phẩm, tã lót, giấy vệ sinh, quần áo, làm sạch và các vật tư khác trực tiếp cho những người sống sót sau thảm họa, và thiết lập các trung tâm phân phối nơi các thành viên cộng đồng có thể có được hàng hóa cần thiết mà không có quy tắc gia trưởng hoặc kỳ thị hoặc băng đỏ.

Chương trình Wellness

Là một phần của Chương trình Sức khỏe của chúng tôi, chúng tôi đã thành lập các trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng khám cộng đồng khi xảy ra thảm họa, gửi các đội di động của y học đường phố, thảo dược, trị liệu xoa bóp, bác sĩ châm cứu, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác đến các khu vực thảm họa để cung cấp hỗ trợ y tế những người sống sót sau thảm họa và nhân viên cứu trợ. Điều này bao gồm cung cấp sơ cứu tâm lý, tư vấn chấn thương, giảm tác hại, sức khỏe tâm thần ngang hàng, tiếp cận với thuốc cứu sống và các dịch vụ khác để thúc đẩy sự sống sót ngay lập tức và tình cảm, tâm lý và thể chất lâu dài.

Chương trình phục hồi sinh thái và bền vững

Hãy đối mặt với nó. Chúng ta không thể dựa vào Nestle để tặng nước hoặc các tiện ích điện tư nhân để cung cấp điện cho cuộc sống sau thảm họa. Với chương trình này, chúng tôi được thông báo bởi sự tôn trọng sự giao thoa của tất cả các hệ thống sống, cũng như các quy tắc và thông lệ cộng đồng. Đây là nơi nuôi trồng đáp ứng thảm họa. Chúng tôi truyền bá kiến ​​thức và truy cập vào các thiết kế hệ thống sinh thái và có hiệu quả kinh tế, cung cấp cho nhu cầu sinh tồn của cộng đồng và không khai thác hoặc gây ô nhiễm. Chúng tôi trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng để tạo hoặc tái tạo các cộng đồng đa dạng, kiên cường, đáp ứng nhu cầu sinh thái, kinh tế và xã hội tức thời, đồng thời tăng cường sức khỏe của cơ thể con người, các mối quan hệ và hệ sinh thái mà họ được nhúng vào. Trong thực tế, điều này có hình thức phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và tự trị, tạo ra các hệ thống lọc nước, xây dựng các mảng năng lượng mặt trời quang điện và các nỗ lực tái tạo và tái tạo âm thanh sinh thái khác.

Chương trình giáo dục phổ biến

Chúng tôi cũng đang tham gia vào một quá trình học tập không ngừng với các cộng đồng trong đó chúng tôi là tất cả giáo viên và tất cả người học. Là một phần của Chương trình Giáo dục Phổ biến, chúng tôi cùng nhau khám phá các chủ đề như hỗ trợ lẫn nhau, tổ chức cộng đồng như phòng chống thiên tai, cách phá vỡ các rào cản để mọi người có thể tiếp cận những gì họ cần để tồn tại và ý nghĩa của việc đi theo hướng tốt. Chúng tôi cũng động não về các thảm họa tiềm ẩn và các hiệu ứng xếp tầng và chia sẻ các bài học kinh nghiệm, cũng như chia sẻ các kỹ năng thực tế. Điều này giúp tất cả chúng ta nâng cao kỹ năng và xây dựng cộng đồng để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai.

Chương trình thảm họa vô hình

Chỉ vì những thảm họa lớn dừng lại không có nghĩa là chúng ta làm. Luôn luôn có những thảm họa bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Khi chúng tôi không đáp ứng nhu cầu tự quyết của mọi người trong bối cảnh bão, lốc xoáy và hỏa hoạn, chúng tôi đang áp dụng các nguyên tắc Cứu trợ Thảm họa Tương hỗ ở quê nhà, tạo ra các chương trình sinh tồn tại địa phương để tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng, nâng cao ý thức của mọi người, và tăng quyền lực của mọi người. Các chương trình sinh tồn này bao gồm chương trình giặt là miễn phí, cắt tóc miễn phí, chương trình bữa sáng miễn phí, cửa hàng tạp hóa miễn phí và các chuyến đi thực địa miễn phí cho trẻ em và gia đình của họ trong các căn hộ thu nhập thấp, và nhiều hơn nữa.