Sứ mệnh

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cơ sở với nhiệm vụ là cung cấp cứu trợ thiên tai dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Bằng cách hợp tác, lắng nghe và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các thành viên dễ bị tổn thương nhất của họ, để dẫn dắt sự phục hồi của chính họ, chúng tôi xây dựng các cộng đồng lâu dài, bền vững và kiên cường.

Tầm nhìn

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau hình dung các cá nhân và cộng đồng mạnh mẽ, sôi nổi, kiên cường, kết nối và trao quyền cho một xã hội dân sự thức tỉnh sẽ khôi phục lại hy vọng sau khủng hoảng, và xoay chuyển chống lại chủ nghĩa tư bản thảm họa và hỗn loạn khí hậu, ủng hộ hòa bình hơn, chỉ, và thế giới bền vững.

-

Nhiệm vụ

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) es una red comunitaria para auxilios de desastres cuya misión es ratiocionar ayuda efectiva y eficiencye en casos de desastres. Esta ayuda está basada en los precisionios de solidaridad, ayuda mutua y acción directa autónoma. Esto es realizado trabajando, escuchando, y responseiendo a las comunidades Impactadas, especialmente a las más lỗ hổng. Autoorganizamos a largo plazo para construir comunidades a sostenibles y kháng cự.

Tầm nhìn

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) quiere desarrollar Individualuos y comunidades fuertes, sôi động, kiên cường, nónctados y empoderados. También una socialedad Civil alerta que Restaurantra la esperanza y cambia el rumbo contra el capitalismo de desastres y el caos climático, en favourite de un mundo más pacífico, justo y sostenible.