Tin tức

Phong trào cứu trợ lẫn nhau trong thiên tai không phải là thứ do chúng tôi phát minh ra. Nhưng chúng tôi đang cố gắng đóng vai trò như một con dao quân đội thụy sỹ cho phong trào đang phát triển này, vì nó ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với sự tồn tại của tập thể chúng ta. Một cách mà chúng tôi đang ủng hộ và nâng cao chiến thuật này, và phong trào cứu trợ thiên tai tự trị lớn hơn, mà chúng tôi chỉ là một phần nhỏ, là quản lý cơ sở dữ liệu các bài báo về các nỗ lực tự trị, tự do, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh thiên tai.

Bão Hanna (2020)

Vi rút coronavirus (2020)

Lốc xoáy Tennessee (2020)

Bão Dorian (2019)

Bom lốc xoáy (2019)

Bão Michael (2018)

Bão Florence (2018)

Cháy rừng ở California (2017-2018)

Bão Maria (2017)

Bão Irma (2017)

Bão Harvey (2017)

Động đất Mexico (2017)

Lũ lụt (2013)

Oklahoma Tornado (2013)

Bão cát (2012)

Động đất ở Haiti (2010)

Bão Katrina (2005)