Tin tức

Phong trào viện trợ lẫn nhau trong thảm họa không phải là thứ chúng tôi phát minh ra. Nhưng chúng tôi đang cố gắng hành động như một con dao quân đội cho phong trào phát triển ngày càng tăng này, vì nó ngày càng trở nên quan trọng đối với sự sống còn của tập thể. Một cách chúng tôi đang hỗ trợ và nâng cao chiến thuật này, và phong trào cứu trợ thảm họa tự trị lớn hơn, trong đó chúng tôi chỉ là một phần nhỏ, đang quản lý một cơ sở dữ liệu các bài báo về các nỗ lực tự trị, tự do, hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh thảm họa.

Bão Hanna (2020)

Vi rút coronavirus (2020)

Lốc xoáy Tennessee (2020)

Bão Dorian (2019)

Bom lốc xoáy (2019)

Bão Michael (2018)

Bão Florence (2018)

Cháy rừng ở California (2017-2018)

Bão Maria (2017)

Bão Irma (2017)

Bão Harvey (2017)

Động đất Mexico (2017)

Lũ lụt (2013)

Oklahoma Tornado (2013)

Bão cát (2012)

Động đất ở Haiti (2010)

Bão Katrina (2005)