Chúng tôi đang tham gia vào một quá trình theo chiều ngang, đa chiều và đa chiều, góp phần giải phóng tất cả mọi người tham gia, chứ không phải các hoạt động từ thiện. Điều này có nghĩa là chúng tôi chia sẻ tài nguyên, kỹ năng, kinh nghiệm, kiến ​​thức và ý tưởng mà không duy trì mối quan hệ dựa trên sức mạnh phân cấp.

Chúng tôi tìm kiếm càng nhiều càng tốt để phá vỡ các rào cản giữa người cho và người nhận viện trợ. Mọi người đều có một cái gì đó để dạy và một cái gì đó để chia sẻ. Và tất cả chúng ta cần sự giúp đỡ đôi khi. Chúng tôi tìm cách thừa nhận, thách thức và lật đổ nhận thức và mất cân bằng quyền lực thực tế, và sử dụng bất kỳ đặc quyền nào chúng tôi có, bao gồm quyền truy cập vào tài nguyên vật chất, tự do di chuyển, kỹ năng, kiến ​​thức, kinh nghiệm và ảnh hưởng ra quyết định để hỗ trợ quyền tự quyết của mọi người và sống sót trong khủng hoảng và khả năng phục hồi lâu dài của họ sau đó, cuối cùng là cầu nối giữa chúng ta và những người khác.

Chúng tôi nhận ra rằng thảm họa thiên nhiên của người Hồi giáo khác nhau về mức độ, nhưng không phải là những kinh nghiệm liên tục về bất bình đẳng xã hội vốn có trong một xã hội tư bản, phân biệt chủng tộc, thực dân và gia trưởng. Do đó, chúng tôi phản đối và tìm cách đối đầu và triệt tiêu những thứ này và tất cả các hệ thống thống trị và áp bức khác trong xã hội và trong chính chúng tôi.

Chúng tôi nhận ra quyền của những người sống sót sau thảm họa để xác định nhu cầu của họ là gì và những người khác có thể hỗ trợ họ tốt nhất như thế nào. Do đó, chúng tôi cam kết hành động khiêm tốn, hỏi, lắng nghe và trả lời, đồng thời thể hiện các hành động hiện tại của chúng tôi trong xã hội tương lai mà chúng tôi muốn tạo ra. Chúng tôi tin tưởng vào việc tổ chức và hành động ở cơ sở sáng tạo, ưu tiên và làm nổi bật tiếng nói và sức mạnh của các cá nhân và cộng đồng bị thiệt thòi và nâng cao năng lực của họ để tự mình hành động.

Chúng tôi tham gia và khuyến khích hành động trực tiếp tự trị, một giải pháp thay thế cho quan liêu và băng đỏ, bao gồm việc tạo ra các dự án mới, thay thế theo các nguyên tắc này để hỗ trợ quyền tự quyết của mọi người, mua lại các nguồn lực bổ sung và tăng khả năng phục hồi của họ. Đồng thời, chúng tôi tin vào việc dân chủ hóa kiến ​​thức, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia với các chuyên gia kỹ thuật khi cần thiết để đảm bảo an toàn và chất lượng công việc.

Chúng tôi tin tưởng vào một mô hình xây dựng phong trào có sự tham gia, theo chiều ngang, có sự tham gia của sự thay đổi xã hội từ bên dưới. Điều này đòi hỏi sự lãnh đạo và ra quyết định chung trong một môi trường an toàn và toàn diện cho tất cả những người tham gia. Do đó, chúng tôi cố gắng tích hợp các nguyên tắc này vào các quy trình tổ chức và ra quyết định.

We recognize that disasters are times of localized upheaval and suffering, but are also opportunities for the rich and powerful to consolidate power and to take advantage of shocks in order to institute economic reforms that further reinforce their privileged status. We oppose this disaster capitalism and affirm our commitment to environmental, social, economic, and climate justice.  Instead, we see the sense of community and mutual aid that develops in the wake of crisis as fertile ground to merge social movement theory and praxis by supporting and enabling community members to help themselves and each other.

As natural disasters increase in intensity and frequency, we recognize that our hope for a livable future rests in developing resilient preparation for and response to crisis as individuals and communities, while simultaneously opposing intensive resource extraction and other root causes of climate change.  We support community resistance to resource extraction, environmental injustice, and poverty, and community-led adaptation to climate change, as governments and other large institutions have not responded to climate change with the urgency, gravity, or support required to avert climate chaos.

Chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm với cộng đồng và những người chúng tôi phục vụ cũng như chính chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận ra, tôn trọng và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo liên quan đến kinh nghiệm, ngôn ngữ, thực phẩm, quần áo, không gian cá nhân, các mối quan hệ và những khác biệt khác ngay cả khi chúng tôi không đồng ý với chúng. Để công nhận điều này, chúng tôi lắng nghe và hỗ trợ thay vì chỉ định các giải pháp dựa trên các giá trị cá nhân hoặc văn hóa của chúng tôi, trong khi vẫn trung thực và xác thực với chính mình và các nguyên tắc của chúng tôi.

Mọi người chia sẻ tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc chỉ đạo của Mutual Aid Aid đều được chào đón để trở thành một phần của phong trào này.

Chúng tôi cũng tìm thấy cảm hứng và hướng dẫn từ Nguyên tắc Jemez cho tổ chức dân chủ, Movement Generation’s Core Principles of Just Recovery, Nguyên tắc de Centros de Apoyo Mutuo en Puerto Rico, Và Nguyên tắc đối phó với khủng hoảng công bằng và hiệu quả.

- XNUMX -

Hiệu trưởng Hiệu trưởng

Estamos incometidos en un proceso ngang, đa chiều y multidireccional. Este proceso contribuye a la Liberación de todos los incucrados, không contribuye a Actos de caridad. Esto có nghĩa là que compartimos recursos, habilidades, experencia, conocimiento e idea sin perpetuar las relaciones basadas en el poder jerárquico.

Buscamos tanto como sea posible para romper las barreras entre donantes y receptores de ayuda. Todos tienen algo que enseñar y algo que compartir. Y todos necesitamos ayuda a veces. Buscamos reconocer, desafiar y subvertir los desequilibrios de poder percibidos y reales, y usar cualquier privilegio que tengamos, incluido el acceso a recursos materiales, libertad de movimiento, habilidades, conocimiento, experiencia e influencia en la toma de decisiones, para apoyar la autodeterminación de las personas y la supervivencia en crisis y su resiliencia a largo plazo después, en última instancia, unen el abismo entre nosotros y “otros”.

Reconocemos que los desastres “naturales” son diferentes en grado, pero no en especie. Las experiencias actuales de desigualdad social inherentes en una sociedad capitalista, racista, colonialista y patriarcal. Por eso nos oponemos y buscamos confrontar y desmantelar estos y todos los demás sistemas de dominación y opresión dentro de nuestra sociedad y dentro de nosotros mismos.

Reconocemos los derechos de los sobrevivientes de desastres para constinar cuáles son sus necesidades y cómo podrían ayudarlos los demás. Nos incometemos a Actuar con humildad, pedir, escuchar y responder, al tiempo que mergamos en nuestras acciones factes la sociedad futura que queremos crear. Creemos en la organización y acción de base creativa que Prioriza y resalta las voces y el poder de las personas y comunidades marginadas y fomenta su dungidad para Actuar en su propio ích.

Sự tham gia của sự kiện này là sự tham gia của sự nghiệp Al mismo tiempo, creemos en la democratización del conocimiento, el intercambio de experencias y la thamación de Expertos técnicos cuando sea necesario para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo.

Creemos en un modelo tham gia, ngang y descentralizado de construcción de Movimientos de cambio xã hội desde abajo. Esto constiere un liderazgo compartido y la toma de quyết định en un entorno seguro e inclusivo para todos los người tham gia. Por lo tanto, nos esforzamos por integrar estos protios en nuestros procesos de organización y toma de quyết định.

Reconocemos que los desastres son tiempose de agitación y sufrimiento localizados, pero también son oportunidades para que los ricos y poderosos hợp nhất su poder y aprovechen los choques para instituir cải lương Nos oponemos a este capitalismo de desastre y afirmamos nuestro dealiso con la justicia ambiental, social, económica y climática. En cambio, vemos el sentido de comunidad y la ayuda mutua que se desarrolla a raíz de la Cris como un terreno fértil para fusionar la tsengía y la Praxis del Movimiento al aloyoy unos một con rái cá.

Một medida que los desastres Naturales aumentan en intensidad y frecuencia, recocemos que nuuster esperanza de un futuro có thể ở được Al tiempo que nos oponemos a la extracción intensiva de recursos y otras reasonas basices del cambio climático. Apoyamos la resistencia de la comunidad a la extracción de recursos, la injusticia ambiental y la pobreza, y la Adaptación liderada por la comunidad al cambio climático, ya que los gobiernos y otras grandes o el apoyo necesFS para evitar el caos climático.

Creemos en ser responsables ante las comunidades y las personas a las que servimos, así como a nosotros mismos. Por lo tanto, recocemos, honramos y respetamos las Diferencias entre Cultura, tradiciones y tôn giáo en lo que respa a experencias, idiomas, comida, vestimenta, Espacio Personal, relaciones y otras Diferencias, incluso En Recocimiento de esto, escuchamos y apoyamos en lugar de pres toair soluciones basadas en nuestros propios valores Personales o văn hóa, mientras nos mantenemos honos y auténticos con nosotros mismos

Todos los que compartan la visión, los valores basices y los viceios rectores de Ayuda mutua en caso de desastre son bienvenidos a formar parte de este Movimiento.