Đường dây nóng về thiên tai

Đường dây nóng về vấn đề thiên tai của thảm họa thiên tai đối tác bao gồm cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tài nguyên cho người khuyết tật, gia đình, đồng minh, tổ chức hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng và những người khác tìm kiếm hỗ trợ cho các nhu cầu khẩn cấp liên quan và khẩn cấp.

Đường dây nóng Thảm họa luôn có sẵn cho các cuộc gọi đầu vào, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm tại (800) 626-4959[Email protected] Họ sẽ có đội ngũ hiểu biết của họ trả lời cuộc gọi của bạn càng sớm càng tốt, thường là ngay lập tức và có ý định trả lời tất cả người gọi trong vòng 24.

Chương trình hỗ trợ kê đơn khẩn cấp

Chương trình hỗ trợ kê đơn khẩn cấp, hoặc EPAP, được tạo ra để giúp mọi người trong thảm họa
những người không có bảo hiểm y tế nên họ có quyền truy cập vào: thuốc theo toa, thiết bị y tế, vật tư y tế và tiêm chủng. Đường dây nóng: 1-855-793-7470.

Đường dây trợ giúp thiên tai

Đường dây trợ giúp khắc phục thảm họa, 1-800-985-5990, là một 24 / 7, 365-day-a năm, một đường dây nóng quốc gia chuyên cung cấp tư vấn khủng hoảng tức thời cho những người đang gặp phải tình trạng đau khổ liên quan đến con người. thảm họa. Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng miễn phí, đa ngôn ngữ và bảo mật này có sẵn cho tất cả cư dân tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó. Căng thẳng, lo lắng và các triệu chứng giống như trầm cảm khác là những phản ứng phổ biến sau thảm họa.

Gọi số 1-800-985-5990 hoặc văn bản TalkWithUs to 66746 để kết nối với một cố vấn khủng hoảng được đào tạo.

Đường dây nóng pháp lý về thiên tai

Phục hồi thảm họa của Dịch vụ Pháp lý Florida: theo số 888 780 0443 Việt Nam.
Trợ giúp pháp lý của Bắc Carolina: 1 866 219 5262
Đường dây nóng về thiên tai của bang Texas: theo số 800 504 7030 Việt Nam.
Dịch vụ pháp lý Alabama: theo số 866 456 4995 Việt Nam.
Đường dây nóng pháp lý Mississippi:1 877 691 6185
Đường dây nóng pháp lý Oregon: theo số 503 431 6408 Việt Nam.
Đường dây nóng pháp lý Tennessee: 1 844 435 7486
Đường dây nóng pháp lý Puerto Rico:1 800 981 5342
Dịch vụ pháp lý thiên tai California
Để biết thêm Đường dây nóng về thảm họa trợ giúp pháp lý, hãy truy cập: American Bar Association