Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Nhận email cập nhật

Qua vòng vây, vòng quanh quân đội

Tháng Tư 30th, 2024|

Bằng đường bộ và đường biển, công tác đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trên toàn cầu đang gia tăng đúng lúc phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu khác đối với sự tồn tại liên tục của nhân loại: chiến tranh và nạn diệt chủng. Trong mọi thảm họa, sự giúp đỡ lẫn nhau và […]

Bộ công cụ cứu trợ