Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Nhận email cập nhật

Kairos: Cuộc di cư hỗ trợ lẫn nhau khỏi Đế chế

Tháng Bảy 11th, 2021|

Bắt đầu từ năm 2019/2020 và bây giờ tiếp tục sang mùa hè năm 2021, xã hội dân sự toàn cầu đang chứng kiến ​​cú sốc về thảm họa tân tự do tư bản chủ nghĩa lớn nhất: COVID-19. Hàng triệu người đã và đang tiếp tục bị giết bởi […]