Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Lửa cháy

Tháng Mười Một 15th, 2019|

PG & E đã làm thất bại người dân California. Công ty đã trao hàng tỷ đô la cho các nhà đầu tư thông qua các khoản thanh toán cổ tức và chi trả cho các chính trị gia thay vì thực hiện các sửa chữa cần thiết cho nguy cơ hỏa hoạn già cỗi [...]