Đang tải ...

Tinh thần đoàn kết,
không phải từ thiện.

Cứu trợ thiên tai lẫn nhau là một mạng lưới cứu trợ thảm họa ở cơ sở dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hành động trực tiếp tự trị. Đọc thêm.

Khi mọi cộng đồng đều ở mức XNUMX: Kéo nhau qua đại dịch

Tháng 13th, 2020|

Sự đoàn kết cấp tiến thông qua các huy động của Cộng đồng Covid-19 để hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết y tế đã hình thành ở nhiều không gian như coronavirus mới (Covid-19) đã lan rộng. Từ lục địa đến lục địa, mọi người đã đổi mới và điều hướng thông qua [...]

Lửa cháy

Tháng Mười Một 15th, 2019|