Jak powiedział były szef sztabu Partii Czarnych Panter, programy przetrwania mają „odpowiadać na najpilniejsze potrzeby ludzi, jednocześnie podnosząc ich świadomość”. Są to programy przetrwania czekające na rewolucję.

Program odbudowy lepszego świata

W ramach naszego programu „Odbudowa lepszego świata” angażujemy się w działania takie jak sprzątanie gruzu, tarnowanie dachów, czyszczenie, naprawa i przebudowa domów i budynków społeczności, takich jak szkoły i kościoły, a także edukowanie i zapewnianie niezbędnych materiałów do którzy przeżyli katastrofę, aby bezpiecznie posprzątać i odbudować.

Program dystrybucji materiałów eksploatacyjnych

Dzięki naszemu programowi dystrybucji materiałów eksploatacyjnych dystrybuujemy wodę, żywność, pieluchy, papier toaletowy, odzież, środki czystości i inne materiały eksploatacyjne bezpośrednio wśród osób, które przeżyły katastrofę, i zakładamy centra dystrybucji, w których członkowie społeczności mogą nabywać potrzebne towary bez paternalistycznych lub stygmatyzujących zasad, przepisów, biurokracji lub biurokracja.

Program odnowy biologicznej

W ramach naszego programu odnowy biologicznej utworzyliśmy centra odnowy biologicznej i przychodnie środowiskowe po katastrofach, wysyłając mobilne zespoły lekarzy ulicznych, lekarzy ziołowych, masażystów, akupunkturzystów, lekarzy i innych pracowników medycznych do stref katastrof, aby zapewnić pomoc medyczną osoby, które przeżyły katastrofę i pracownicy pomocy humanitarnej. Obejmuje to udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej, poradnictwo urazowe, redukcję szkód, zdrowie psychiczne rówieśników, dostęp do leków ratujących życie oraz inne usługi promujące natychmiastowe przeżycie i długoterminowe samopoczucie emocjonalne, psychiczne i fizyczne.

Program zrównoważonego rozwoju i odporności ekologicznej

Spojrzmy prawdzie w oczy. Nie możemy polegać na tym, że Nestle przekazuje wodę lub prywatne urządzenia elektryczne w celu zapewnienia energii elektrycznej ratującej życie po katastrofie. Dzięki temu programowi jesteśmy informowani o szacunku dla przecięcia wszystkich żywych systemów, a także o normach i praktykach wspólnotowych. Tutaj permakultura spotyka się z reakcją na katastrofę. Rozpowszechniamy wiedzę i dostęp do rozsądnych ekologicznie i ekonomicznie opłacalnych projektów systemów, które zapewniają przetrwanie społeczności i nie wykorzystują ani nie zanieczyszczają. Dajemy jednostkom i społecznościom możliwość tworzenia lub regeneracji różnorodnych, odpornych społeczności, które zaspokajają bezpośrednie potrzeby ekologiczne, gospodarcze i społeczne, jednocześnie podnosząc zdrowie ludzkich ciał, relacji i ekosystemów, w których są osadzone. W praktyce przybiera to formę zrównoważonego i autonomicznego rozwoju infrastruktury, tworzenia systemów oczyszczania wody, budowania fotowoltaicznych układów słonecznych oraz innych ekologicznie uzasadnionych działań w zakresie reagowania i odbudowy.

 

Popularny program edukacyjny

Angażujemy się również w ciągły proces uczenia się w społecznościach, w których wszyscy jesteśmy nauczycielami i uczniami. W ramach naszego Programu Edukacji Popularnej wspólnie badamy takie tematy, jak wzajemna pomoc, organizowanie społeczności w ramach gotowości na wypadek katastrofy, jak przełamać bariery, aby ludzie mieli dostęp do tego, czego potrzebują, aby przeżyć, i co to znaczy, że przyjdzie w dobry sposób. Burzy mózgów potencjalne katastrofy i efekty kaskadowe oraz dzielimy się wyciągniętymi doświadczeniami, a także dzielimy się praktycznymi umiejętnościami. Pomaga nam to w rozwijaniu społeczności i przygotowaniu się na przyszłe katastrofy.

Program Invisible Disasters

Tylko dlatego, że ustają wielkie katastrofy, nie oznacza, że ​​tak jest. Ciągle trwają katastrofy nierówności społecznych i ekonomicznych. Kiedy nie odpowiadamy na samookreślone potrzeby ludzi w kontekście huraganów, tornad i pożarów, stosujemy te same zasady wzajemnej pomocy w przypadku katastrof w naszych rodzinnych miastach, tworząc lokalne programy przetrwania, aby wzmocnić odporność naszej społeczności, podnieść świadomość ludzi, i zwiększać uprawnienia ludzi. Te programy przetrwania obejmowały bezpłatny program prania, bezpłatne strzyżenie, bezpłatny program śniadaniowy, bezpłatne artykuły spożywcze, bezpłatne wycieczki dla dzieci i ich rodzin w mieszkaniach o niskich dochodach i wiele więcej.