Misja

Wzajemna pomoc w przypadku klęsk żywiołowych to oddolna sieć, której misją jest zapewnianie pomocy w przypadku katastrof w oparciu o zasady solidarności, wzajemnej pomocy i autonomicznych działań bezpośrednich. Pracując ze społecznościami, które ich dotknęły, zwłaszcza ich najbardziej wrażliwymi członkami, słuchając ich i wspierając je, w celu przywrócenia ich do zdrowia, budujemy społeczności długoterminowe, trwałe i odporne.

Wizja

Wzajemna pomoc w przypadku klęsk żywiołowych przewiduje silne, żywe, odporne, połączone i wzmocnione jednostki i społeczności w ramach przebudzonego społeczeństwa obywatelskiego, które przywróci nadzieję po kryzysie i odwróci falę od katastrofalnego kapitalizmu i chaosu klimatycznego, na rzecz pokoju, sprawiedliwy i zrównoważony świat.

-

Misja

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) es una red comunitaria para auxilios de desastres cuya misión es proporcionar ayuda efectiva y eficiente en casos de desastres. Esta ayuda está basada en los principios de solidaridad, ayuda mutua y acción directa autónoma. Esto es realizado trabajando, escuchando, y respondiendo a las comunidades impactadas, especialmente a las más wrażliwe. Autoorganizamos a largo plazo para construir comunidades a sostenibles y resistentes.

Wizja

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) quiere desarrollar individualuos y comunidades fuertes ,ivides, resilientes, conectados y empoderados. También una sociedad Civil alerta que restaura la esperanza y cambia el rumbo contra el capitalismo de desastres y el caos climático, en favor de un mundo más pacífico, justo y sostenible.