Opieka zbiorowa to nasza najlepsza broń przeciwko COVID-19

Rosnący katalog autonomicznych i samoorganizujących się grup pomocy wzajemnej i zasobów związanych z koronawirusem, aktualizowany codziennie.


Przejdź do katalogu