משימה

הקלה מאסון סיוע הדדי הינה רשת של גורמים עולמיים שתפקידה לספק הקלה מאסון על בסיס עקרונות הזדהות, עזרה הדדית ופעולה ישירה אוטונומית. על ידי עבודה עם, הקשבה לקהילות מושפעות, במיוחד חבריהם הפגיעים ביותר, בכדי להוביל להחלמתם, אנו בונים קהילות ארוכות טווח, בר-קיימא ועמידות.

חָזוֹן

הקלה מאסונות הדדיים בסיוע אסון צופה יחידים וקהילות חזקות, תוססות, עמידות, מחוברות ומעצימות כחלק מחברה אזרחית מעוררת שתחזיר את התקווה בעקבות משבר, ותפנה את הגאות נגד קפיטליזם אסון ותוהו ובוהו אקלימי, לטובת שלום יותר, עולם צודק ובר קיימא.

-

משימה

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) es una red comunitaria para auxilios de desastres cuya misión es proporcionar ayuda efectiva y eficiente en casos de desastres. Esta ayuda está basada en los principios de solidaridad, ayuda mutua y acción directa autónoma. Esto es realizado trabajando, escuchando, y respondiendo a las comunidades impactadas, especialmente a las más vulnerable. Autoorganizamos a largo plazo para construir comunidades a sostenibles y resistentes.

חזון

Ayuda Mutua para Auxilio de Desastres (MADR) quiere desarrollar individualuos y comunidades fuertes, vibrantes, resilientes, conectados y empoderados. También una sociedad civil alerta que restaura la esperanza y cambia el rumbo contra el capitalismo de desastres y el caos climático, en favour de un mundo más pacífico, justo y sossible.