קושרים שותפים ובעלי ברית העוסקים בסיוע הדדי ובפעולה ישירה לעתיד צודק ובר-קיימא; הצטרף אלינו!

מידע נוסף - אולי איננו מומחים, אך למדנו המון עד כה, ואנו משתוקקים לשתף זאת כך אתה יכול להיכנס לפעולה.