התנועה לעזרה הדדית במהלך אסונות היא לא משהו שהמצאנו. אך אנו מנסים לשמש כסכין של הצבא השוויצרי לתנועת התנועות ההולכת וגוברת, ככל שהיא הופכת קריטית יותר ויותר להישרדותנו הקולקטיבית. אחת הדרכים בה אנו תומכים ומגביהים את הטקטיקה הזו, ותנועת הסיוע האסון האוטונומית הגדולה יותר, שאנו רק חלק קטן ממנה, היא אוצר מאגר מאמרים חדשותיים על מאמצי עזרה הדדית אוטונומית, משחררת, בהקשר לאסונות.