אנו עוסקים בתהליך אופקי, רב ממדי ורב כיווני התורם לשחרור כל המעורבים ולא מעשי צדקה. המשמעות היא שאנו חולקים משאבים, מיומנויות, ניסיון, ידע ורעיונות מבלי להנציח מערכות יחסים המבוססות על כוח היררכי.

אנו מבקשים ככל האפשר לפרק את המחסומים בין נותנים למקבלי עזרה. לכל אחד יש מה ללמד ומשהו לשתף. וכולנו זקוקים לעזרה לפעמים. אנו מבקשים להכיר, לאתגר ולהערער מחוסר איזון כוח נתפס וממש, ולהשתמש בכל הרשאות שיש לנו - כולל גישה למשאבים חומריים, חופש תנועה, מיומנויות, ידע, ניסיון והשפעה על קבלת החלטות - כדי לתמוך בהגדרה עצמית של אנשים הישרדות במשבר ועמידותם לטווח הארוך לאחר מכן, ובסופו של דבר מגשרים על המפרץ בינינו לבין "אחרים".

אנו מכירים בכך שאסונות "טבעיים" שונים זה מזה, אך לא בעין מן החוויות המתמשכות של אי שוויון חברתי הטמון בחברה קפיטליסטית, גזענית, קולוניאליסטית ופטריארכלית. לפיכך, אנו מתנגדים ומבקשים להתעמת ולפרק מערכות ומשטר ודיכוי אלה ואחרות בתוך החברה שלנו ובתוכנו.

אנו מכירים בזכויות ניצולי אסון לקבוע מהם צרכיהם וכיצד מיטב יכולתם לסייע להם. לפיכך אנו מתחייבים לפעול בהכנעה, לשאול, להקשיב ולהגיב, תוך מגלמים במעשינו הנוכחיים את החברה העתידית שאנו רוצים ליצור. אנו מאמינים בארגון ובמעשה יצירתי העשוי לתעדף ומדגיש את קולותיהם וכוחם של אנשים וקהילות שוליות ומעצים את יכולתם לפעול בשמם.

אנו עוסקים ומעודדים פעולה ישירה אוטונומית, אלטרנטיבה לבירוקרטיה ולרשימה אדומה, כולל יצירת פרויקטים אלטרנטיביים חדשים, העומדים בקנה אחד עם עקרונות אלה, שיסייעו להגדרה עצמית של אנשים, רכישת משאבים נוספים ולהגברת חוסן. יחד עם זאת, אנו מאמינים בדמוקרטיזציה של ידע, חלוקת ניסיון וקשירת קשר עם מומחים טכניים בעת הצורך כדי להבטיח בטיחות ואיכות העבודה.

אנו מאמינים במודל משתף, אופקי ומבוזר לבניית תנועה של שינוי חברתי מלמטה. זה דורש מנהיגות משותפת וקבלת החלטות בסביבה בטוחה ומכילה לכל המשתתפים. אנו, אם כן, שואפים לשלב עקרונות אלה בתהליכי הארגון וקבלת ההחלטות שלנו.

אנו מכירים בכך שאסונות הם זמנים של תהפוכות וסבל מקומיות, אך הם גם הזדמנויות לעשירים ובעלי עוצמה לאחד את הכוח ולנצל זעזועים על מנת לנקוט רפורמות כלכליות המחזקות עוד יותר את מעמדם המיוחס. אנו מתנגדים לקפיטליזם האסון הזה ומאשרים את מחויבותנו לצדק סביבתי, חברתי, כלכלי ואקלימי. במקום זאת אנו רואים את תחושת הקהילה והעזרה ההדדית המתפתחת בעקבות משבר כר פורה למיזוג תיאוריה ותנועות חברתיות על ידי תמיכה ומאפשרת לחברי הקהילה לעזור לעצמם זה לזה.

ככל שאסונות טבע גוברים בעוצמתם ובתכיפותם, אנו מכירים בכך שתקוותנו לעתיד בר-חיים מונחת בפיתוח הכנה עמידה לתגובה ומשבר כפרטים וקהילות, ובמקביל מתנגדים להוצאת משאבים אינטנסיבית ולגורמים שורשיים אחרים לשינויי אקלים. אנו תומכים בהתנגדות קהילתית למיצוי משאבים, אי צדק סביבתי ועוני והתאמה בהובלת הקהילה לשינויי אקלים, מכיוון שממשלות ומוסדות גדולים אחרים לא הגיבו לשינויי אקלים בדחיפות, כוח המשיכה או התמיכה הנדרשים כדי למנוע כאוס אקלים.

אנו מאמינים באחריות לקהילות ולאנשים שאנו משרתים כמו גם לעצמנו. לפיכך אנו מכירים, מכבדים ומכבדים את ההבדלים בין תרבויות, מסורות ודתות ביחס לחוויות, שפות, אוכל, לבוש, מרחב אישי, מערכות יחסים והבדלים אחרים גם אם איננו מסכימים איתם. מתוך הכרה בכך אנו מקשיבים ותומכים במקום לקבוע פתרונות המבוססים על ערכים אישיים או תרבותיים משלנו, ואנחנו עדיין נשארים כנים ואותנטיים לעצמנו ולעקרונותינו.

כל מי שמשתף בחזון הקלה, עזרה בערכים ועקרונות מנחים הדדית, מוזמן להיות חלק מתנועה זו.

אנו מוצאים גם השראה והדרכה מה- עקרונות ג'מז לארגון דמוקרטי, עקרונות הליבה של דור התנועה של התאוששות סתם, Principios de Centros de Apoyo Mutuo ו- Puerto Rico, וה עקרונות לתגובת משבר הוגנת ויעילה.

-

רקטורים עקרוניים

Estamos comprometidos un un proceso אופקי, רב ממדי ו- multidireccional. Este proceso contribuye a la liberación de todos los involucrados, שום תורם אקטוס דה קרידד. אסטו משמעת את המחזורים השונים, הבילידדות, חוויה, conocimiento e רעיונות חטאים perpetuar las relaciones basadas en el poder jerárquico.

Buscamos tanto como sea posible para romper las barreras entre donantes y receptores de ayuda. Todos tienen algo que enseñar y algo que compartir. Y todos necesitamos ayuda a Veces. משחזר buscamos, desafiar y subvertir los desequilibrios de poder percibidos y reales, y usar cualquier privilegio que tengamos, כולל את acceso a recursos materiales, libertad de movimiento, habilidades, conocimiento, Experiencecia e influencia en la toma de החלטות, autodermi de para las personas y la supervivencia ומשבר y su resiliencia a largo plazo desués, en última instancia, unen el abismo entre nosotros y “otros”.

Reconocemos que los desastres "naturales" son differentes en grado, pero no en especie. לאס חוויות ממשות של desigualdad החברתיות הטבועות ב un una sociedad capitalista, racista, colonialista y patriarcal. Por eso nos oponemos y buscamos confrontar y desmantelar estos y todos los demás sistemas de dominación y opresión dentro de nuestra sociedad y dentro de nosotros misos.

Reconocemos los derechos de los sobrevivientes de desastres para determinar cuáles son sus necesidades y cómo podrían ayudarlos los demás. אין פשרות עם אקטואר קון הומילדד, פדר, מגיב אסקוצ'ר, אל-tiempo que משולב באמונות חדשות ונוסטראס. Creemos en la organisación y acción de base creativa que prioriza y resalta las voces y el poder de las personas y comunidades marginadas y fomenta su capacidad para actuar en su propio beneficio.

Participamos y alentamos la acción directa autónoma, una alternativa a la burocracia y la burocracia, כולל את la creación de nuevos proyectos alternos en lineea con estos principios para ayudar a la autodeterminación de las personas, la adquisición de recursos adicuperi deuxionales aument. Al mismo tiempo, creemos en la democratización del conocimiento, el intercambio de expercias y la participación de expertos técnicos cuando ים necesario para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo.

Creemos en un modelo participativo, horizontaal y descentralizado de construcción de movimientos de cambio desde abajo social. אסטו נדרשת ללא לידרזגו compartido y la toma de החלטות ו un entorno seguro e inclusivo para todos los משתתפים. Por lo tanto, nos esforzamos por integrar estos principios en nuestros procesos de organisación y toma de החלטות.

Reconocemos que los desastres son tiempos de agitación y sufrimiento localizados, pero también son oportunidades para que los ricos y poderosos consoliden su poder y aprovechen los choques para instituir reformas económicas que refuercen aún más su estatus privilegiado. Nos oponemos a este capitalismo de desastre y afirmamos nuestro compromiso con la justicia ambiental, social, económica y climática. En cambio, vemos el sentido de comunidad y la ayuda mutua que se desarrolla a raíz de la crisis como un terreno fértil para fusionar la teoría y la praxis del movimiento חברתי al apoyar y permitir que los miembros de la comunidad se ayuden a sí mismos y unos a otros.

Medida que los desastres naturales aumentan and intensidad y frecuencia, reconocemos que nuestra esperanza de un futuro bebos depende en el desarrollo de una Preparación and respuesta resistentes a la משבר קומו אינדיבידואלים y comunidades. Al tiempo que nos oponemos a la extracción intensiva de recursos y otras causas fundamentales del cambio climático. Apoyamos la resistencia de la comunidad a la extracción de recursos, la órétticia ambiental y la pobreza, y la adaptación liderada por la comunidad al cambio climático, ya que los gobiernos y otras grandes instituciones no han respondido al cambio climático la urgen o el apoyo necesarios para evitar el caos climático.

התחייבויות Creemos en ser ante las comunidades y las personas a las que servimos, כמו גם קומו של מיסוס. Por lo tanto, reconocemos, honramos y respetamos las diferencias entre culturas, tradiciones y religiones en lo que respecta a experiencecias, idiomas, comida, vestimenta, espacio personal, relaciones y otras differencias, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. En reconocimiento de esto, escuchamos y apoyamos en lugar de prescribir soluciones basadas en nuestros propios valores personales o culturees, mientras nos mantenemos honestos y auténticos con nosotros mismos y con nuestros principios.

Todos los que compartan la visión, los valores fundamentales y los principios rectores de Ayuda mutua en caso de desastre son bienvenidos a formar parte de este movimiento.