טיפול קולקטיבי הוא כלי הנשק הטוב ביותר שלנו נגד COVID-19

מדריך גדל והולך של קבוצות ומשאבים עצמיים המאורגנים בעצמי ומאורגן בעצמו הקשורים לווירוס הקורונוס, מתעדכן מדי יום.


בקר בספרייה