Loading ...

סולידריות,
לא צדקה.

סיוע באסונות הדדיים הוא רשת הקלה מאסונות מעשיים המבוססת על עקרונות הזדהות, עזרה הדדית, ופעולה ישירה אוטונומית. קרא עוד.

חלוקה קיצונית של סיוע הדדי

ה-10 ביוני, 2020|

בשלושת החודשים האחרונים, החל מהמגיפה והתרחבות למרד הנוכחי, חלה פריחה יפה של עזרה הדדית. פרויקטים אלה צמחו מזרעי הקולקטיב הקיים [...]