Loading ...

סולידריות,
לא צדקה.

סיוע באסונות הדדיים הוא רשת הקלה מאסונות מעשיים המבוססת על עקרונות הזדהות, עזרה הדדית, ופעולה ישירה אוטונומית. קרא עוד.

קבל עדכונים בדוא"ל

דרך המצור, מסביב לצבא

ה-30 באפריל, 2024|

ביבשה ובים, העזרה ההדדית והסולידריות העולמית עומדת בפני איום קיומי נוסף על המשך קיומה של האנושות: מלחמה ורצח עם. בכל אסון, עזרה הדדית ו...

ערכת כלי ההקלה
ערכת כלי ההקלה
ערכת כלי ההקלה