Loading ...

סולידריות,
לא צדקה.

סיוע באסונות הדדיים הוא רשת הקלה מאסונות מעשיים המבוססת על עקרונות הזדהות, עזרה הדדית, ופעולה ישירה אוטונומית. קרא עוד.

קבל עדכונים בדוא"ל
ערכת כלי ההקלה
ערכת כלי ההקלה
ערכת כלי ההקלה