Loading ...

סולידריות,
לא צדקה.

סיוע באסונות הדדיים הוא רשת הקלה מאסונות מעשיים המבוססת על עקרונות הזדהות, עזרה הדדית, ופעולה ישירה אוטונומית. קרא עוד.

כאשר כל קהילה היא אפס קרקע: להעביר זו את זו דרך מגיפה

במרץ 13th, 2020|

סולידריות קיצונית באמצעות גיוס קהילתי Covid-19 לעזרה הדדית וסולידריות רפואית התגבשה במרחבים רבים ככל שהתפשט וירוס הקורונוויר החדש (Covid-19). מיבשת ליבשת, אנשים חידשו וניווטו דרך [...]

שריפת אש

נובמבר 15th, 2019|