Loading ...

סולידריות,
לא צדקה.

סיוע באסונות הדדיים הוא רשת הקלה מאסונות מעשיים המבוססת על עקרונות הזדהות, עזרה הדדית, ופעולה ישירה אוטונומית. קרא עוד.

שריפת אש

נובמבר 15th, 2019|

PG&E הכשיל את תושבי קליפורניה. החברה העניקה מיליארדי דולרים למשקיעים באמצעות תשלומי דיבידנד ותשלומים לפוליטיקאים במקום לבצע את התיקונים הנדרשים בגלל סכנת האש המזדקנת שלה [...]