Pa tè ak lanmè, èd mityèl mondyal ak travay solidarite ap monte nan okazyon an pou rankontre yon lòt menas egzistans pou egzistans kontinye limanite: lagè ak jenosid.  

Nan chak katastwòf, èd mityèl ak solidarite se fason moun siviv. Dezas lagè a pa gen okenn eksepsyon. Chak atrosite, ranpli tit nouvèl entènasyonal yo ak medya sosyal manje menm jan, te reponn pa limanite ki pèsistan; yon gwo baz swen kolektif ak sipò. Yon flotil pwoche, konvwa solidarite medikal yo pote medikal èd mityèl, manje yo pataje, pòt yo louvri, òganizatè yo pwofite èd legal, sipò finansye, ak anplifye apèl atravè rezo kominotè dens ak vas, ak efò solidarite likid anseye espwa ak responsablite kominotè.  


Jounal
Flòt Libète te bloke men li pa sispann kòm konvwa maritim la gen vi l toujou fikse sou Gaza, bousòl san dekouraje, transpòte nan plizyè milye tòn èd imanitè. Yo te retire flòt la nan drapo veso a, ankò yon lòt egzanp sou fason taktik ki gen fòs, barikad ak teknik fabrike yo itilize pou bloke èd, yon pati nan yon pi gwo estrateji pou itilize. grangou kòm yon zam nan lagè. Men, sa a se pa pi move represyon Flotila Libète a te fè eksperyans. An 2010, komando naval Izraelyen yo anvayi veso yo nan dlo entènasyonal yo soti nan bato vitès ak elikoptè, touye dis sivil abò ak konfiske bato yo ak kago imanitè yo. Freedom Flotilla, lè sa a e kounye a, pwomèt pou jwenn yon fason pou separe dlo yo epi kontinye navige èd nan teren an sènen.

Yon mesaj soti nan Doktè Mahmoud Abu Nujaila, ak Doktè San Fwontyè anvan lopital la li te travay nan te bonbade. Li di, “Nenpòt moun ki rete jiska lafen ap rakonte istwa a. Nou te fè sa nou te kapab. Sonje nou.”

In Kaddish pou nanm Jidayis la, Amanda Gellender mande, “Gaza ap mouri grangou, èske li ka manje nan Seder nou an? Èske w ka sote sou ray yo anvan tren sa a rive Bergen-Belsen?” Lemonn antye ap reponn, "Wi". Sèt nanm brav ak World Central Kitchen yo te touye pou fè jis sa a, ki se sèlman egzanp ki pi byen koni ak flagran nan vize travayè èd nan Gaza. Gwoup tankou la Sant jwif pou san vyolans, An Mouvman Solidarite Entènasyonal, epi Ekip Peacemaker Kominotè yo regilyèman anpeche netwayaj etnik Palestinyen yo nan bay prezans pwoteksyon san vyolans nan kominote ki menase yo. Menm nan sosyete izrayelyen an, pwojè èd mityèl liberatè yo ap fleri, vin yon abri ki pa janm ka detwiYo, tankou Kilti Solidarite, ki pataje manje ak lòt esansyèl ak Palestinyen ak Tayyush, ki gen patisipan yo mete kò yo sou liy lan pou anpeche netwayaj etnik ansanm ak zanmi entènasyonal yo ak Palestinyen yo.

Yon konstelasyon nan òganize ak milti-kouch èd mityèl relasyon bati nan tout peyi Lejip la akeyi refijye Palestinyen yo ak fasilite konvwa apre konvwa èd imanitè pou vyole travèse fwontyè Rafah la epi ede sikile èd nan Strip Gaza a. Malgre ke sekou pou katastwòf èd mityèl se yon rezo sekou pou katastwòf ki baze prensipalman nan Etazini, akòz echèk kominote entènasyonal la, ki gen ladan ajans èd entènasyonal yo pou jwenn èd adekwa pou pèp Palestinyen Gaza a, ak konplisite enstitisyon entènasyonal yo ak zak jenosid Izraelyen yo, ak bati sou relasyon solid ak koneksyon volontè nou yo te nouri ak Palestinyen yo, nou ap kowòdone ak otonòm, òganizatè de baz sou tè a nan Palestin ak peyi Lejip pou jwenn konvwa èd atravè travèse Rafah la, yon efò ou ka sipòte. isit la

Yon lòt fason pou sipòte finansyèman se pa bay fanmi Palestinyen dirèkteman. Yon Gid pou Evakye Moun Gazan Atravè Travèse Rafah eple soti etap sa yo chape, yon pwosesis chè. Anpil ranmase lajan pou fanmi Palestinyen yo peye sa a ak lòt depans ijans yo ap sikile òganikman atravè medya sosyal. Si ou vle ede nan fason sa a men ou pa konnen ki kote pou kòmanse, Pwojè melon te konsolide anpil nan ranmase lajan sa yo nan yon fèy kalkil itil

Kèlkeswa konbyen tan yon zòn otonòm patikilye egziste pou, oswa si li evantyèlman kraze vyolans, lespri libète a pa ka etenn. Si moun ki nan pouvwa yo kapab siprime tanporèman ak netwaye yon zòn otonòm, kit se yon okipasyon inivèsite oswa yon rejyon antye tankou Gaza, li tou senpleman gaye lespri a nan li byen lwen ak lajè, chak moun - yon grenn, yon reyalizasyon vivan nan lespri a nan. liberasyon nan kote sa a - gaye nan van yo epi li manifeste anvi libète li ankò nan diferan kontèks, anba yon syèl diferan, k ap chèche liberasyon soti nan chak rivyè nan chak lanmè, atravè nenpòt syèj ak alantou chak lame.

Anba dekonb limanite bonbade nan mond lan, Palestinyen ak moun ki solidarite ak Palestinyen yo, ap anseye mond lan ki jan yo siviv dezas. Nou ap koute, e espere ou tou.