Konpiratè Ko - konplis ak alye angaje nan èd mityèl ak aksyon dirèk pou yon avni jis ak dirab; vin jwenn nou!

Resous - nou ka pa ekspè, men nou te aprann anpil jiskapwezan, e nou anvi pataje li pou sa ou ka jwenn nan aksyon.