زین ها

نامه عشق به آینده
A Window Propped Open I: جدول زمانی
A Window Propped Open II: درس آموختن پس از طوفان هاروی

A Window Propped Open III: تأملاتی در مورد دو سال کار بهبودی هاروی

همه ما با همدیگر: راهنمای ایجاد ماسک های پارچه ای
گزینه های دیگر برای EMS
پاسخ های آنارشیست به یک بیماری همه گیر: بحران COVID-19 به عنوان مطالعه موردی در کمک متقابل
آنتی بادی های فمینیستی آمریکایی آسیایی: مراقبت در زمان کورون ویروس
مبارزه طبقاتی و سلامت روانی
بحران آب و هوا و ایالت: بی نظمی
کمونیسم علیه هرج و مرج آب و هوا
رویای با دستان ما: در مورد استقلال ، وابستگی شدید (و مستقل) و بازیابی عوام
ایستگاه شستشوی اضطراری DIY
از بانکها و مخازن گرفته تا همکاری و مراقبت
داروهای خانگی برای بیماریهای معمولی
زندگی از طریق فاجعه
کمک متقابل فاجعه امداد: درسهایی که فرا گرفته شده است
کمک متقابل ، تروما و تاب آوری
آتش نشانی متقابل
باز کردن مرزها: استقبال از پناهندگان آب و هوا
سازماندهی در کشتی در حال غرق شدن
Seguras Practicas Para Apoyo Mutuo y Distribucion de Alimentos Durante la Pandemia de Coronavirus
زندان جایی برای بیماری همه گیر نیست
کمک به فاجعه DIY پورتوریکو
تجدید نظر در آخرالزمان
همبستگی برای بقا: غرق شدن در هنگام وقوع فاجعه
ارتباط سالم ماندن متصل: اطلاعات COVID19 برای زندانیان
بقا و پشتیبانی: کوتاه از زندانها برای حمایت از افراد عزیز محبوس شده در طول COVID19
شیوه های ایمنی در توزیع مواد غذایی و عرضه مواد غذایی کمک در طول بیماری همه گیر کروناویروس
برای شفابخشی ما باید مقاومت کنیم ، برای مقاومت در برابر ما باید شفا یابیم: یک زین در حرکت به تروما
همراهان سفر
ناخوشایند کردن خطر زرد
هنگامی که هر جامعه صفر است: در حال کشیدن یکدیگر از طریق همه گیر
هنگامی که ما Gatorade را دست گرفتیم ، در خیابان رقصیدیم
چرا Misogynists خبرگان بزرگی می سازند