چارچوب مردم برای مقابله با بلایا: بازنویسی قوانین بازیابی پس از بلایای آب و هوایی
چاپ پنجره نسخه 1: جدول زمانی
انتشار پنجره ای باز شماره 2: درسهایی که پس از طوفان هاروی سازماندهی می شوند
پنجره ای که مجوز باز انتشار یافته است شماره 3: تأملات مربوط به دو سال کار احیاء هاروی
نامه عشق به آینده
مهارت های اساسی نجات
راهنمای شهروندان برای آمادگی برای شرایط آب و هوایی در کویر جنوب غربی
درک هرج و مرج: چارچوبی برای درک بلایا
اسناد ساخت و ساز برای عدالت اقلیم: طراحی دموکراتیک برای جوامع انعطاف پذیر آب و هوا
Documentos de Construcción para la Justicia Climática: دیسنو دموکراتیک برای Comunidades Resilientes al Clima
رویای با دستان ما: در مورد استقلال ، وابستگی شدید (و مستقل) و بازیابی عوام
کمک متقابل فاجعه امداد: درسهایی که فرا گرفته شده است
نقشه های دیوانه برای همه گیر
آتش نشانی متقابل
آتش نشانی متقابل (فرمت zine)
Seguras Practicas Para Apoyo Mutuo y Distribucion de Alimentos y Recursos Durante la Pandemia
زندانیان در فاجعه: میراث سوءاستفاده ، بهره برداری و تهدید زندانیان در فاجعه
DIY Disaster-Relief
روشهای ایمنی برای توزیع مواد غذایی و توزیع کمک غذایی متقابل در طی شیوع ویروس کرونا
ماندن بالای آب: مهاجرت جهانی در مواجهه با بحران آب و هوا
همبستگی برای بقا: یک تصویر گرافیکی
انعطاف پذیری مورد نظر ما: راهنمایی برای ایجاد فضای جامعه خود به کانونی برای مقاومت و کمک متقابل
برای شفابخشی ما باید مقاومت کنیم ، برای مقاومت در برابر ما باید شفا یابیم: یک زین در حرکت به تروما
تروما و هنر درمانی: اطلاعاتی برای کودکان ، خانواده ها و داوطلبان
انتقال اجتناب ناپذیر است. عدالت نیست: چارچوبی مهم برای بهبودی عادلانه
هنگامی که هر جامعه صفر است: در حال کشیدن یکدیگر از طریق همه گیر
هنگامی که Gatorade به ما تحویل داده شد ، در خیابان رقصیدیم: راهنمای بقا برای یک بازمانده