چارچوب مردم برای پاسخ به فاجعه: بازنویسی قوانین بازیابی پس از بلایای آب و هوایی
چاپ پنجره نسخه 1: جدول زمانی
انتشار پنجره ای باز شماره 2: درسهایی که پس از طوفان هاروی سازماندهی می شوند
پنجره ای که مجوز باز انتشار یافته است شماره 3: تأملات مربوط به دو سال کار احیاء هاروی
نامه عشق به آینده
مهارت های اساسی نجات
راهنمای شهروندان برای آمادگی شدید برای اقلیم در صحرای جنوب غربی
اسناد ساخت و ساز برای عدالت اقلیم: طراحی دموکراتیک برای جوامع انعطاف پذیر آب و هوا
Documentos de Construcción para la Justicia Climática: دیسنو دموکراتیک برای Comunidades Resilientes al Clima
کمک متقابل فاجعه امداد: درسهایی که فرا گرفته شده است
کمک های متقابل فاجعه امداد: درس های آموخته شده (فرمت zine)
نقشه های دیوانه برای همه گیر
آتش نشانی متقابل
آتش نشانی متقابل (فرمت zine)
Practicas Seguras Para Apoyo Mutuo y Distribucion de Alimentos y Recursos Durante la Pandemia
Practicas Seguras Para Apoyo Mutuo y Distribucion de Alimentos y Recursos Durante la Pandemia (فرمت Zine)
زندانیان در فاجعه: میراث سوءاستفاده ، بهره برداری و تهدید زندانیان در فاجعه
شیوه های ایمنی در توزیع مواد غذایی و عرضه مواد غذایی کمک در طول بیماری همه گیر کروناویروس
شیوه های ایمنی در توزیع مواد غذایی و تهیه مواد غذایی کمکی در طول کروناویروس (فرمت Zine)
ماندن بالای آب: مهاجرت جهانی در مواجهه با بحران آب و هوا
همبستگی برای بقا: یک تصویر گرافیکی
تابآوری ما می خواهیم: راهنمایی برای تبدیل فضای جامعه به محوری برای انعطاف پذیری و کمک متقابل
برای شفابخشی ما باید مقاومت کنیم ، برای مقاومت در برابر ما باید شفا یابیم: یک زین در حرکت به تروما
برای شفابخشی ما باید مقاومت کنیم ، برای مقاومت در برابر ما باید شفا یابیم: Zine on Navigating Truma (فرمت Zine)
تروما و هنر درمانی: اطلاعاتی برای کودکان ، خانواده ها و داوطلبان
انتقال اجتناب ناپذیر است. عدالت نیست: چارچوبی مهم برای بهبودی عادلانه
وقتی همه جامعه صفر است: با کشیدن یکدیگر از طریق همه گیر (فرمت zine)
هنگامی که ما Gatorade را به دست آوردیم ، در خیابان رقصیدیم: راهنمای Survivor Survivor