در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

به روزرسانی های ایمیل را دریافت کنید

Kairos: مهاجرت کمک متقابل از امپراتوری

ژوئیه 11th، 2021|

از سال 2019/2020 و در حال حاضر تا تابستان 2021 ، جامعه مدنی جهانی شاهد بزرگترین فاجعه نئولیبرال شوک سرمایه داری تاکنون است: COVID-19. میلیونها نفر توسط [...]