در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

به روزرسانی های ایمیل را دریافت کنید

آینده اکنون است: همپوشانی فاجعه مداوم و کمک متقابل به عنوان استراتژی بقا

اکتبر 5th، 2020|

ما هنوز در فصول طوفان و آتش سوزی هستیم و در حال حاضر سال 2020 از نظر تعداد ، بزرگی و تأثیر بلایا یک سال تاریخی بوده است. آتش سوزی در سراسر ساحل غربی می سوزد. طوفان شدید [...]