در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

به روزرسانی های ایمیل را دریافت کنید

از طریق محاصره، در اطراف ارتش

آوریل 30th، 2024|

از طریق خشکی و دریا، کمک های متقابل جهانی و کار همبستگی در حال افزایش است تا با تهدید وجودی دیگری برای ادامه حیات بشریت روبرو شود: جنگ و نسل کشی. در هر فاجعه ای، کمک های متقابل و [...]

جعبه ابزار امداد
جعبه ابزار امداد
جعبه ابزار امداد