در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

به روزرسانی های ایمیل را دریافت کنید

ساحل دیگر: کمک های متقابل و زیرساخت های خودمختار پس از طوفان ایان

نوامبر 8th، 2022|

طوفان یان در جنوب غربی فلوریدا به عنوان یک طوفان قوی رده 4 فرود آمد. ایان باعث طوفان مخربی به ارتفاع 10 تا 15 فوت شد و بسیاری از مردم را در سیلاب های در حال افزایش در یک منطقه جغرافیایی وسیع گرفتار کرد. [...]

جعبه ابزار امداد
جعبه ابزار امداد
جعبه ابزار امداد