در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

توزیع مجدد کمکهای متقابل

دوازدهم ژوئن ۲۰۲۰|

در طول سه ماه گذشته ، با شروع همه گیر و گسترش به شورش فعلی ، شکوفایی زیبایی از کمک های متقابل رخ داده است. این پروژه ها از بذر جمعی که از قبل موجود بودند رشد یافت [...]