در حال بارگذاری ...

همبستگی،
خیریه نیست

کمک های متقابل Disaster Relief یک شبکه امدادرسانی فاجعه بار است که براساس اصول همبستگی ، کمک های متقابل و اقدام مستقیم خودمختار است. ادامه مطلب.

رشد ریشه های عمیق تر در کمک متقابل: لیستی از تأملات ، الهام بخش و منابع

آوریل 23rd، 2020|

"ما همدیگر را ایمن نگه می داریم" نوشته مونیکا ترینیداد در حالی که از دست دادن همه چیز در اطرافمان ناراحت هستیم ، به طور همزمان می خواهیم در دنیایی ناگهان در شکوفا با هزاران هزاران هزار نفر از مبتنی بر کمکهای متقابل ، شجاعت پیدا کنیم [...]