Covid-19

የጋራ ድጋፍ

ፀረ-ጭቆና

የጋራ ድጋፍ መተግበሪያዎች እና ቴክ

የአደጋ ምላሽ

የአደጋ ጊዜ ጣቢያዎች

ጤና እና ደህንነት

ህጋዊ እና ደህንነት

ታዋቂ ትምህርት እና ቀጥተኛ ተግባር

ደህንነት እና DIY ማጽጃ

ኮፍያ አስተባባሪዎች - ፍትሃዊ እና ዘላቂ ለወደፊቱ በጋራ እርዳታዎች እና ቀጥተኛ እርምጃ ላይ የተሳተፉ ተባባሪዎች እና አጋሮች; ተቀላቀለን!

ደግሞም ለተጨማሪ ሀብቶች ፣ ይህንን ይመልከቱ የጋራ የእርዳታ መሣሪያ ሳጥን ከ Big Dore Brigade እና እነዚህ እንዴት ነው መመሪያዎችን ከተጋራ